De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ministerie van BIBIS benadrukt procedure Entry Fee

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft kennisgenomen van een recent verslag over de ervaringen van de heer Russel Martis en zijn gezin tijdens hun reis naar Suriname en het ongemak en de hindernissen die zij hierbij hebben ondervonden. Het ministerie wenst haar oprechte verontschuldigingen aan te bieden aan de heer Martis en zijn gezin voor de moeilijkheden die zij hebben ondervonden en waardeert hun feedback. 

Suriname verwelkomt bezoekers met open armen en erkent het belang van een positieve reiservaring voor alle toeristen. Het ministerie begrijpt uit het verslag dat er uitdagingen waren met het visum- en betalingssysteem, evenals de communicatie met de autoriteiten.

Het digitaal visumaanvraagsysteem is in 2019 speciaal ontwikkeld voor de reiziger met in achtneming van alle veiligheidseisen, waarbij de aanvraagprocedure van visa is vergemakkelijkt.  Vanaf juli 2022 is de betaling van de Entry Fee toegevoegd aan het digitaal systeem zodat de reiziger vóór het afreizen naar Suriname de Entry Fee voucher kan bemachtigen waardoor de afhandeling op de grensposten zonder oponthoud kan geschieden.

Het ministerie benadrukt dat alle personen die visumplichtig zijn, niet zonder een geldig visum mogen afreizen naar Suriname. Conform de regelgeving van het Vreemdelingen Besluit van 12 september 1995 (S.B. 1995 no. 85), dienen visumplichtige reizigers te allen tijde in het bezit te zijn van een geldig paspoort met bijbehorend visum om toegang te krijgen tot het Surinaamse grondgebied. In dit geval heeft de luchtvaartmaatschappij de echtgenote van de heer Martis toegestaan aan boord te gaan zonder de vereiste documenten, terwijl de luchtvaartmaatschappij de verplichting heeft alle visumplichtige reizigers te controleren op het hebben van een visum tijdens het inchecken. Visumplichtige reizigers die niet over een visum beschikken mogen niet ingecheckt, noch geboard worden.

Het ministerie wenst ook reizigers op het hart te drukken dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de reizigers zelf is om ervoor te zorgen dat alle vereiste documenten in orde zijn voordat zij afreizen. Reizigers die gerechtigd zijn tot de betaling van de Entry Fee worden sterk geadviseerd de betaling van de Entry Fee te voldoen vóór vertrek naar Suriname in verband met een vlotte afhandeling op de grenspost. Vooralsnog wordt in bijzondere gevallen toegestaan dat de Entry Fee betaald wordt na aankomst in Suriname. De betaling van de Entry Fee kan online alsook fysiek geschieden, maar wel uiterlijk op de dag van vertrek. De fysieke betaling van de Entry Fee gaat helaas vooralsnog gepaard met een omslachtige procedure en er wordt daarom aan alle reizigers het onlinesysteem aanbevolen.

Het ministerie van BIBIS doet verder een beroep op alle personen die naar Suriname zullen afreizen om zich voorafgaand aan hun reis goed te informeren over de geldende inreisvoorwaarden. Deze informatie is beschikbaar via de Ambassades en de Consulaat-Generaals van de Republiek Suriname in het buitenland, evenals op de website van VFS Global. Daarnaast kan contact worden gemaakt met de klantenservice van VFS Global (info.suriname@vfsghelpline.com) voor verdere informatie en ondersteuning met betrekking tot visa procedures en de Entry Fee of de live support chat van de VFS-klantenservice via de website.

Het ministerie werkt aan verbeteringen in de processen om soortgelijke situaties, als welke de heer Martis en zijn gezin hebben ondervonden, in de toekomst te voorkomen.