De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Financiën en Planning stelt pompprijzen september vast

Het ministerie van Financiën en Planning heeft de nieuwe pompprijzen voor de maand september vastgesteld. In een schrijven aan de directeuren van de oliemaatschappijen SOL Suriname, GOW2 Energy Suriname NV en RUBIS West Indies Limited geeft het ministerie aan dat de pompprijzen ingaande 9 september 2022 00:00 uur als volgt worden vastgesteld:

Diesel 19.87 SRD per liter

Gasoline 24.88 SRD per liter

Super unleaded 30.41 SRD per liter

Voor de berekening van de brandstofprijzen ingaande 9 september 2022 is gebruik van de gemiddelde girale USD-koers over de maand augustus, welke is vastgesteld op SRD 25.275 voor 1 USD.

De benzineprijzen voor worden berekend op basis van de gemiddelde Centrale Bank-koers en de wereldmarktprijs van de afgelopen maand. De koers vertoont een stijging, terwijl de wereldmarktprijs een dalende trend heeft ingezet. Ondanks de daling van de wereldmarktprijs wordt de dieselprijs nog zwaar gesubsidieerd, welke voor de maand september geprojecteerd is op SRD 165 miljoen.

De regering heeft gekozen om de dieselprijs niet aan te passen om doorwerking in productie te voorkomen en transport betaalbaar te houden. De prijs van unleaded wordt kostendekkend verhoogd. Ter verduidelijking, er wordt geen enkele vorm van belastingen geheven op brandstof.