De Boodschap
Kabinet van de President

Regering grijpt in bij koersontwikkeling; retentieregeling nu voor gehele exportsector

De regering kijkt uit naar meer leiderschap vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in beteugelen van de koersen. Op basis van haar verantwoordelijkheid heeft de regering-Santokhi een clusterteam van ministers aangewezen voor de aanpak van de koersontwikkelingen. Dit team moet samen met de monetaire autoriteiten komen tot een pakket van uit te voeren activiteiten om de koers te bedwingen. Op 6 september jongsleden heeft president Chandrikapersad Santokhi zijn meest recente meeting met dit team gehad.

Het staatshoofd stelde duidelijk dat de diverse actoren met aan het hoofd de CBvS elk hun verantwoordelijkheid zullen moeten innemen om te komen tot een matrix van maatregelen. Deze matrix moet leiden tot een set van maatregelen die integraal zullen worden geïmplementeerd. De CBvS-governor, Deviezencommissie, cambio´s en het clusterteam van ministers maken allen deel uit van het team. Samen moeten ze komen met gepaste voorstellen. Het mag duidelijk zijn dat de regering regelmatig consultaties heeft met diverse actoren binnen de sector waaronder de cambiohouders en de governor van de CBvS.

Belangrijk is aan te geven dat deze maatregelen de formele, de informele en het administratief regiem dienen te bestrijken. Inmiddels is reeds het eerste besluit voortgesproten uit de deliberaties. Het besluit is dat de retentieregeling niet alleen voor de goudsector zal gelden. De retentieregeling houdt in dat exporteurs alle valuta via lokale banken het land terug in moeten brengen, waarbij 35% van alle exportvaluta beschikbaar wordt voor de lokale banken. Hierdoor zullen inkomsten uit diverse sectoren direct beschikbaar zijn voor het bankwezen. Oliemaatschappijen en importeurs van onder andere eerste levensbehoeften zullen dus meer vreemde valuta beschikbaar hebben.

Dit houdt in dat daar waar de retentieregeling alleen voor de goudsector moest gelden, nu is komen vast te staan dat alle sectoren gebonden zijn aan deze regeling. Binnen onze constellatie zijn er diverse actoren met elk hun eigen verantwoordelijkheid. De inspanningen zullen pas resultaat tonen bij gelijke inzet van alle spelers. De regering blijft haar deel doen en zorgt ervoor dat uitdagingen van haar kant, zoals het wegvallen van de voorzitter van de Deviezencommissie, worden opgevangen met gepaste oplossingsmodellen.

Zo is op woensdag 7 september 2022 tijdens de regeringsraad besloten om over te gaan tot interveniëren om de koers te beteugelen. De minister van Financiën en Planning en de Governor van de CvBS zullen invulling geven aan deze interventies. Hiermee zal directe verlichting moeten komen in de vraag naar USD. Los van de maatregelen in de matrix, de mogelijkheden tot interventie op tafel te leggen. Dit traject zal binnen nauwe consulatie met het IMF worden uitgevoerd.