De Boodschap
Volksgezondheid

Volksgezondheid en Sozavo in overleg omtrent ARMULOV-regeling

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft overleg gehad met collegaminister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting omtrent de ARMULOV-regeling.

Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over de voorzieningen die uit de ARMULOV-regeling voortvloeien. De ARMULOV-regeling, welke staat voor Afbouw Regeling Medische Uitzendingen en Lokale Opbouw Voorzieningen voorziet in specifieke situaties voor personen die uitgezonden moeten worden naar het buitenland voor medische behandeling indien hier te lande er geen behandelmogelijkheden zijn. Veelal gaat het om zeldzame aandoeningen van levensbedreigende aard. De regeling voorziet in het vergoeden van de behandeling en andere zaken, maar het een en ander met betrekking tot het aspect van de vliegkosten is niet nader omschreven. Er wordt de laatste tijd veel aan crowdfunding gedaan om onder andere de ticketkosten te verzamelen.

De regering is druk bezig om de mogelijkheden te bekijken om voor de kwetsbare personen de nodige ondersteuning te bieden zodat de medische uitzending na goedkeuring een vlot verloop kan hebben. Op korte termijn wordt de samenleving van meer informatie voorzien hieromtrent.