De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ministeriële vergadering tussen Volksrepubliek China en Caraïbische landen

 De Volksrepubliek China en de negen Caraïbische landen die diplomatieke relaties onderhouden met China, waaronder de Republiek Suriname, hebben op 28 april 2022 een virtuele meeting gehouden. Dit onderhoud met een tweejaarlijks karakter, richt zich voornamelijk op de vruchtbare relaties tussen beide zijden, primair gericht op de basisprincipes van wederzijds respect en belang.

Namens Suriname heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, aan deze meeting deelgenomen. De meeting is geleid door de State Counselor en minister van Buitenlandse Zaken van China,Wang Yi en de premier ad-interim van het Gemenebest van Dominica, Reginald Austrie. De vergadering staat dit jaar in het teken van de herdenking van 50 jaar vestiging van formele banden tussen de landen.

De kernpunten tijdens deze meeting waren veelal gericht op versterking van de diplomatieke en politieke banden, capaciteitsversterking, klimaatsverandering, rampenbeheersing, versterking van de economische banden (import-export) en “people-to-people exchanges”. De Caraïbische landen vroegen wederom urgente aandacht en actie ten behoeve van kleine landen zoals die in het Caraïbisch gebied die worden geconfronteerd met extra uitdagingen, vanwege de onrealistische classificatie als middeninkomenslanden welke tot diverse belemmeringen leiden.

Minister Ramdin benadrukte eveneens de onrechtvaardige gevolgen van de classificatie, waaronder de belemmering tot concessionele financiering. Voorts heeft de bewindsman een summiere uiteenzetting gegeven van het beleid van de regering, die alles in het werk stelt om, mede gelet op de nationale strategische beleidsdoelen, buitenlandse investeerders aan te trekken (FDI’s), ‘human capital’ te versterken en ‘people-to-people exchanges’ te bevorderen.

China is opgeroepen om hun invloed aan te wenden in internationale organisaties en instituten, in het bijzonder bij internationale financiële instellingen voor het verkrijgen van flexibele financiële ondersteuningen voor kleine landen, waaronder de Small Island Developing States. Twee belangrijke aspecten die tijdens betreffende meeting aan de orde zijn gesteld betreft de ‘Global Development Initiative’ en de ‘Global Security Initiative. Deze initiatieven, die door de Chinese regering zijn geïnitieerd, zijn verwelkomd door de Caraïbische landen die verdere follow- up hieraan zullen geven. De Minister van Buitenlandse Zaken van China heeft tijdens dit overleg moment wederom materiële- en technische assistentie toegezegd aan de Caraïbische landen ter waarde van US$2 miljoen bestemd voor de aanschaf van medische apparatuur en het opzetten van een fonds ten behoeve van rampenbeheersing.