De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Stakeholders uit de agro-exportsector bespreken mogelijke modaliteiten voor het opstellen van een voedselveiligheid certificeringsmechanisme voor Suriname

Op 28 april 2022 heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) met ondersteuning van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) een nationale workshop georganiseerd waar stakeholders uit de publieke en private sector de kansen en uitdagingen hebben besproken voor het opzetten van een voedselveiligheid certificeringsmechanisme voor Suriname. Dit is een cruciale stap om de capaciteiten voor duurzame markttoegang voor de Surinaamse agro export te verbeteren.

Het doel van de workshop was om het raamwerk te creëren en draagvlak te scheppen voor een certificeringsmechanisme voor voedselveiligheid voor het land. Dit is relevant om de capaciteit van de voedselindustrie en de kwaliteit van voedingsproducten te verbeteren, zowel voor de lokale als voor de exportmarkten, vooral wat betreft groenten en fruit.

Belangrijke organisaties zoals de Caribbean Agriculture Health and Food Safety Agency (CAHFSA) en de CARICOM Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ) presenteerden de perspectieven van voedselveiligheid voor de regio, inclusief Suriname, terwijl de lokale particuliere sector ervaringen deelde in het proces naar certificering. De deelnemers bespraken ook uitvoerig de bevindingen en aanbevelingen van een rapport, opgemaakt door FAO/SAMAP, in het bijzonder, de haalbaarheid om een nationaal of regionaal certificeringsmechanisme op te zetten voor voedselveiligheid.

“De workshop van vandaag is belangrijk voor de stakeholders om feedback en oriëntatie te geven bij de keuze van het beste mechanisme voor Suriname, onze exporteurs te ondersteunen de internationale normen te begrijpen en te werken aan het voldoen aan de vereisten, die het verkrijgen van de juiste certificering mogelijk maken. Dit is niet mogelijk indien de publieke als de private sector niet samenwerken, aldus minister Sewdien”.

Suriname heeft geen certificeringsorgaan die een conformiteitsbeoordeling als onderdeel van voedselveiligheidsnormen kan verstrekken, inclusief nieuw ontwikkelde of aangenomen voedselveiligheidsnormen. Bovendien, de kosten voor het verkrijgen van certificering en zodoende toegang te krijgen tot markten overstijgt vaak de capaciteit vanuit lokale producenten en exporteurs voor deze investering. Daarom is er behoefte aan een mechanisme dat zal worden aangepast aan de realiteit van het land.

Het opzetten van een voedselveiligheidsmechanisme is niet alleen een inspanning van de overheid, maar vereist verantwoordelijkheid en betrokkenheid van producenten, verwerkers en exporteurs om hun huidige productiesystemen te veranderen en aan te passen. Certificering, zonder naleving van de kritische randvoorwaarden vanuit de producent en verwerker zal niet effectief zijn, benadrukten de deelnemers in hun conclusies.

FAO/SAMAP faciliteerde dit proces als onderdeel van de toezeggingen op het gebied van voedselveiligheid als onderdeel van het project, door middel van dialoog en gezamenlijke coördinatie om het nationale exportpotentieel en de naleving van de marktvereisten te versterken.

SAMAP is een initiatief van de Regering van Suriname onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie (EU). Het belangrijkste doel is om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken door middel van een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten zal vergroten.