De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC doet aangifte van mogelijke fraude

Sinds het aantreden van minister Marie Levens op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) op haar verzoek bezig geweest met onderzoek naar onregelmatigheden. Tot nu toe ging het vooral om te zorgen dat de juiste procedures gevolgd worden.

Helaas zijn deze week tijdens reguliere werkzaamheden bij de afdeling Loonadministratie van het MinOWC vermoedelijke onregelmatigheden ontdekt. Het gaat in deze om het onrechtmatig toekennen van verschillende toelagen aan leerkrachten. Voorlopig zijn zeven (7) gevallen ontdekt.

Er is daarom aangifte gedaan bij de politie, die de onregelmatigheden aan de procureur-generaal (pg) voorlegt.

De leiding van het MinOWC en haar medewerkers verlenen alle medewerking bij dit onderzoek.