De Boodschap
Financiën & Planning

Wijziging retentieregeling bij uitvoer van goederen en waarden

Vanwege de ontwikkelingen op de financiële markten met betrekking tot het aanbod van vreemde valuta, is op dinsdag 25 juli 2022 overleg geweest tussen de Governor van de Centrale Bank, het ministerie van Financiën en Planning, en de voorzitter van de Deviezencommissie. Daarbij zijn maatregelen overeengekomen die een goed functionerende financiële markt moeten bevorderen, waaronder voldoende beschikbaarheid van girale vreemde valuta.

In het overleg is overeengekomen dat de retentieregeling, zoals die formeel nu nog van toepassing is, met inachtneming van het Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) dat is overeengekomen is tussen het IMF en de Staat Suriname, zal worden gewijzigd.

In de gewijzigde retentieregeling zal het liquiditeitsaanbod van exporteurs van goud, worden gedirigeerd naar de commerciële banken. Tegelijkertijd zal de Centrale Bank van Suriname stringentere normen opleggen op de commerciële banken ter zake het aanhouden van vreemde valutaposities. Hiermee wordt voorkomen dat de vreemde valuta bij de commerciële banken belandt, maar niet ter beschikking komt van de markt.

De retentieregeling wordt met ingang van 27 juli 2022, als volgt gewijzigd.

Bij Algemene Beschikking van de Deviezencommissie van 3 maart 2021 met no. 221 is bepaald dat ten minste dertig procent (30%) van alle opbrengsten die voortvloeien uit de uitvoer van goederen, diensten en waarden, binnen vijf dagen na invoer, ten verkoop moet worden aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Deze regeling zal met ingang van woensdag 27 juli 2022 vervallen en worden vervangen door de volgende regeling, die uitsluitend van toepassing is op goudexporteurs.

Bij Algemene Beschikking van de Deviezencommissie van 26 juli 2022 met no. 224 is bepaald dat met ingang van 27 juli 2022, ten minste vijfendertig procent (35%) van alle opbrengsten die voortvloeien uit de uitvoer van goud, binnen vijf dagen na invoer van die opbrengsten, ten verkoop moeten worden aangeboden aan een deviezenbank in Suriname die correspondentrelaties heeft met buitenlandse banken, tegen Surinaamse dollars.

De gewijzigde retentieregeling is tot stand gekomen middels goed overleg met de goudexporteurs, die mede belang hebben bij een stabiele financiële markt. In november 2022 zal de gewijzigde retentieregeling worden geëvalueerd met de belanghebbende partijen, waarbij besloten zal worden om deze al dan niet na december 2022 voort te zetten.