De Boodschap
Openbare Werken

Contractondertekening mangrove rehabilitatie Weg naar Zee

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een contract getekend met de Anton de Kom Universiteit Suriname. Deze overeenstemming is bedoeld om de kust van Suriname, langs het Weg naar Zeegebied, die te kampen heeft met hoge erosie snelheden, te beschermen. Er zijn eerder pogingen gedaan door het ministerie en professor Sieuwnath Naipal van de universiteit om erosie in het gebied tegen te gaan, maar die bleken niet voldoende te zijn. Op donderdag 21 juli 2022 heeft derhalve de contractondertekening plaatsgevonden in de aula van het IGSR-gebouw om het Mangrove Rehabilitatieproject te Weg naar Zee te starten.

Het officiële startsein van dit project vindt plaats op donderdag 28 juli 2022 te Weg naar Zee. Dit project zal ongeveer 3 jaar duren. Voor het tot stand brengen van dit project zijn er diverse aanbestedingen geweest, echter zonder resultaat. Nu is het eindelijk zover dat het van start kan gaan. Verder is het besluit genomen om soft engineering (natuurbeheer) ook duurzaam te verankeren in het organogram van het ministerie van Openbare Werken. Door dit te doen kunnen afgestudeerden hun kennis in werking zetten bij Openbare Werken en met meerdere oplossingen komen voor duurzaam natuurbeheer in Suriname. Verder geeft de bewindsman aan dat indien er meer tijd nodig of meer financiële middelen nodig zijn om dit project uit te voeren, dit op tijd moet worden aangegeven, zodat het terstond meegenomen kan worden in de begroting.

Professor dr. Sieuwnath Naipal, tevens initiatiefnemer van dit bijzondere project, gaf voorafgaand aan de contractondertekening middels een presentatie aan wat het uiteindelijke belang is van dit rehabilitatieproject. Voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, prof. dr. Shanti Venetiaan is onder de indruk van het initiatief. Professor Naipal voerde ten slotte aan, alle vertrouwen te hebben in het project en sprak de hoop uit dat niet alleen de ondersteuning van de overheid, maar ook die van de particuliere sector welkom is. Hij benadrukt dat de rol van mangrove goed voorgelicht moet worden. Wanneer mangrove de gelegenheid krijgt groot te worden kunnen zij ervoor zorgen dat harde golven met minder kracht aankomen bij de kust. Het planten en behoud van mangrove is daarom zeer belangrijk voor bescherming van de kust.