De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi heeft constructief gesprek met COL

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft een meeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Bij deze bijeenkomst, gehouden op 26 juli 2022, waren de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BIZA) en Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) aanwezig. Joyce de Vlugt, een der ondervoorzitters van de COL sprak van een constructieve vergadering.

“Al met al is het toch een constructieve meeting geweest. We kijken natuurlijk ernaar uit dat de afspraken en toezeggingen die hier zijn gedaan, daadwerkelijk van de grond komen.” Zo sprak De Vlugt. Zij was behalve als ondervoorzitter van de COL ook de stem van de douanebond tijdens de meeting.

De COL onder leiding van Hugo Blanker had het staatshoofd per brief aangeschreven over een aantal punten die de organisatie ingewilligd wil zien. Als reactie hierop werd de COL benaderd door een clusterteam van ministers onder leiding van minister Ramdin. Het resultaat van dit onderhoud was voor de COL echter teleurstellend, hetgeen beantwoord werd met een ultimatum van 48 uur. De COL gaf aan zich na het verstrijken hiervan te zullen aansluiten bij de acties van de Organic Movement. De confederatie telt 17 bonden, waaronder de douanebond, Werknemers Organisatie Luchtvaart, Bond Personeel Stichting Planbureau, Bond van Verpleegkundigen, Bond Inspecteurs van Onderwijs, Bond personeel Dienst der Belastingen en de Algemene Bond Overheidspersoneel.

Na een vergadering tussen de lidbonden werd besloten de acties van de Organic Movement te ondersteunen. De voornaamste reden is dat enkele vraagstukken van de COL overeenkwamen met de eisen van de protesterende beweging.

“Ondertussen heeft de president de COL toch uitgenodigd om te praten, wat we natuurlijk op prijs stellen. We zijn geweest en als ik kijk naar de verschillende punten die de COL op papier had gericht aan de president, hebben we toch wel het een en het ander kunnen bereiken”, aldus de COL-ondervoorzitter.

Binnen een week komen de partijen wederom bijeen om te evalueren, waarbij de COL een besluitenlijst opgestuurd krijgt met een tijdlijn met de deadlines voor het nakomen van de gemaakte afspraken.