De Boodschap
Kabinet van de President

Organic Movement uitgenodigd voor gesprek

In een reactie op de brief welke door de Organic Movement gestuurd is naar president Chandrikapersad Santokhi is in een schrijven vanuit het Kabinet van de President op 26 juli 2022 aan de actievoerders medegedeeld dat de protestacties en de aangehaalde issues de aandacht hebben van de regering.

De president nodigt middels het schrijven Organic Movement uit voor een gesprek op kort termijn welke zal resulteren in onmiddellijke besluitvorming over enkele van de kwesties aangehaald in haar brief.

Benadrukt werd dat de regering ingenomen is met het feit dat de protestacties, ondanks dat er signalen zijn ontvangen om onwettelijke activiteiten te ondernemen, op een vreedzame en ordelijke wijze zijn verlopen.
De president geeft in de brief aan dat er een cluster van ministers is gevraagd gesprekken te starten met diverse functionele groepen in de samenleving om te komen tot institutionele vormen van dialoog en overleg.