De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC haalt leerkrachten binnenland terug vanwege hoge waterstand

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft op dinsdag 9 maart 2022 besloten om vanwege de hoge waterstand de leerkrachten met als standplaats het district Sipaliwini naar Paramaribo terug te halen. Hiermee wordt hun veiligheid gewaarborgd en vóórkomen dat er een voedseltekort optreedt.

Voorts worden zij beschermd tegen de onhygiënische toestanden die als gevolg van de wateroverlast zijn ontstaan; schoon drinkwater is ook niet gegarandeerd.

Het minOWC zal aan deze leerkrachten trainingen aanbieden, die bijdragen aan hun verdere professionalisering. Ook zal geprobeerd worden om afstandsonderwijs mogelijk te maken voor de leerlingen om te voorkomen dat er een leerstofachterstand ontstaat. De departementsleiding zal er alles aan doen om in contact te blijven met de kinderen, zodat zij niet achterraken en blijven leren.

De leerkrachten worden vanaf 9 maart 2022 terugverwacht in Paramaribo.