De Boodschap
Kabinet van de President

Regering wil verhoging nationale productie voor evenwichtige ontwikkeling

De agrarische sector in Suriname is als gevolg van de slechte financiƫle economische situatie en de Covid-19-pandemie in een crisis verzeild geraakt. In het kader van een evenwichtige economische ontwikkeling streeft de regering volgens minister Paramand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) naar het bevorderen van de verhoging van de nationale productie.

De bewindsman ging tijdens de behandeling van ontwerpwet houdende vaststelling van regels betreffende de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (Wet NOFA) nader in op het agrarisch beleid. Hij zegt dat dit beleid ook bekeken moet worden binnen het kader van de uitdagingen waarmee Suriname momenteel te maken heeft, te weten: klimaatverandering, voedselzekerheid en voedselveiligheid, de oorlog in Europa en de alsmaar stijgende prijzen van olie en andere inputs.

Minister Sewdien merkte op dat het Agrarisch Krediet Fonds in 2007 werd ingesteld om te voorzien in de kredietbehoefte van kleinschalige en middelgrote bedrijven. De gestelde doelen zijn door wanbeleid slechts deels gerealiseerd. Met het NOFA hoopt de regering hierin verandering te brengen. Uit dit fonds zullen kleinschalige en middelgrote bedrijven in de agrarische sector in hun kredietbehoefte worden voorzien. Het fonds zal een bijdrage leveren aan de realisering van het onlangs goedgekeurd Herstelplan.