De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC spreekt lamlegging schoolvervoer tegen

In de media circuleren er berichten dat de schoolbusvervoerders maandag aanstaande niet zullen rijden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat dit volgens de voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), Antonius Pokie, niet het standpunt van de bond is.  “Er is een mondelinge afspraak met het ministerie dat de bushouders de 10e van de maand over hun gelden moeten beschikken. Door uiteenlopende redenen lukt dat niet altijd. Wij van de bond hebben een primaire verantwoordelijkheid naar de leden toe maar wij hebben ook een sociale verantwoordelijkheid naar de leerlingen toe,” aldus citeert het ministerie de OBS-voorzitter.

Pokie geeft volgens het ministerie aan dat hij de bushouders begrijpt en dat sommigen echt niet over de financiën beschikken om te tanken, vooral omdat ze in het nieuwe jaar meteen geconfronteerd zijn met een verhoogde brandstofprijs. “Ik heb mijn uiterste best gedaan. Wij hebben nu de zekerheid gekregen dat de bushouders de komende week over de gelden beschikken. Er is dus geen sprake van lamlegging van het schoolvervoer,” citeert het ministerie de voorzitter verder.

Pokie stelt dat de leerlingen twee jaar lang geen optimaal onderwijs hebben kunnen genieten vanwege de covidpandemie en dat, nu er weer volop school is, de ondersteuning moet worden geboden. De bond zal er alles aan doen om het schoolvervoer draaiende te houden. Hij geeft wel aan dat er zal worden gekeken hoe dit de komende maand(en) voorkomen kan worden.

MinOWC-directeur Natasia Bennanon zegt dat het ministerie voortdurend in overleg is met de bond en dat er spoedig acties zullen worden ondernomen om uitbetaling te bespoedigen. Pokie zal de leden vragen, dat wie echt niet zal kunnen rijden het moet aangeven bij de afdeling Vervoer van het MinOWC zodat het duidelijk wordt om welke routes het gaat. Waar mogelijk zal er worden gekeken als andere bushouders kunnen inspringen.