De Boodschap
Justitie & PolitieKabinet van de President

Monitoringsteam Veiligheid Ondernemers geïnstalleerd

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft het Monitoringsteam Veiligheid Ondernemers geïnstalleerd. Dit team wordt voorgezeten door commissaris van politie Orlando Jacott en heeft onder andere als taak de criminaliteit binnen de samenleving aan te pakken. Zij moet zich vooral buigen over de veiligheid van Chinese ondernemers. De installatie heeft op maandag 6 januari 2023 plaatsgevonden. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van Justitie en Politie, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Vereniging Particuliere Beveiligingsbedrijven Suriname (VPBS), Suriname Chinese Business Alliance (SCBA), Suriname Chinese Youth Federation (SCYF) en enkele Chinese ondernemers.

Minister Amoksi toonde zich ingenomen met de installatie van het team, dat volgens hem verantwoordelijke taken op zijn schouders krijgt. Hij twijfelt echter niet aan de kwaliteiten van de leden. De bewindsman merkt op dat er samengebundeld zal moeten worden om de criminaliteit tegen te gaan. Het monitoringsteam wordt belast met het uitvoeren van door de justitieminister gegeven instructies in het kader van de veiligheid voor de gehele Surinaamse gemeenschap in het algemeen en de Chinese ondernemers in het bijzonder. Tot deze instructies horen ook het monitoren van criminele activiteiten waarbij ondernemers slachtoffers zijn en het verzamelen, bijhouden en rapporteren van relevante data ten behoeve van de minister.

Voor een landelijke aanpak zullen personen opgeleid worden tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). “We gaan reservisten opleiden om het korps te ondersteunen,” zegt commissaris Jacott. Hiertoe vindt er binnenkort een selectie plaats, waarna de opleiding van start zal gaan. Voor de monitoring in de diverse regio’s zal er een landelijke coördinator reservepolitie aangewezen worden.

SCBA-voorzitter Ma Xingrui is hoopvol gestemd. Hij geeft aan dat ondernemers zich weer veilig moeten voelen. Ma Xingrui is niet te spreken over de recente gevallen van berovingen en moord op ondernemers. Volgens de voorzitter is betrokkenheid van deze groep in het geheel zeer belangrijk. “We zullen samen protocollen ontwikkelen voor ondernemers en voorlichting geven over criminaliteitspreventie.” De teamleden zullen van gedachten wisselen over veiligheidsissues. Daarnaast komen er concrete voorstellen voor het opvoeren van de veiligheid in het algemeen en die van de Chinese gemeenschap in het bijzonder.