De Boodschap
De Nationale Assemblee

Muntslag-Essed biedt ‘conceptwet’ voor nieuwe kiesregeling aan

De jurist Serena Muntslag-Essed heeft een ‘conceptwet’ ten aanzien van een nieuwe kiesregeling overhandigd aan parlementsvoorzitter Marinus Bee. Dit heeft plaatsgevonden op donderdag 30 juni 2023 ten kantore van de parlementsvoorzitter.

De jurist zegt dat uit de voorgaande gesprekken met de politieke partijen naar voren is gekomen dat er een waarborg moet zijn, zodat als er nu de zetels worden vastgesteld en over enkele jaren er sprake is van verschuiving, de zetels nog steeds zullen voldoen aan het gelijkheidsbeginsel.

De vraag was er ook om een onafhankelijk orgaan in het leven te roepen om de zetels te ijken. Dat zou de verkiezingsautoriteit kunnen worden. Een van de andere taken zou kunnen zijn de verkiezingen organiseren, beheer en vaststellen van de definitieve verkiezingslijsten. Dit alles is uitgezet in de conceptwet.

“In dit concept is opgenomen dat elk district automatisch één zetel vertegenwoordigd, dat rechtvaardigt ook Coronie. De andere 41 zetels worden dan berekend op basis van het stelsel van evenredigheid per district”, licht de jurist toe.

De parlementsvoorzitter is Muntslag-Essed en haar team dankbaar voor de bijdrage die ze op deze wijze levert aan Suriname. De parlementsvoorzitter zal het concept delen met de regering en de andere vijftig leden van het parlement. Vast staat dat de huidige kiesregeling gewijzigd

moet worden. “Zolang leden het initiatief nemen om het in te dienen, komt het op de agenda van het parlement”, legt voorzitter Bee uit.