De Boodschap
Volksgezondheid

Naast verscherpte ook reguliere maatregelen van kracht

Naast de aangekondigde verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 gelden de reguliere richtlijnen die eerder waren vervaardigd. De regering heeft gemeend om de maatregelen per 15 december 2020 te verscherpen. Zo is het Uitgangsverbod gesteld van 21.00 uur – 05.00 uur. Ook het samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan 20 personen.

Daarnaast gelden de bestaande instructies die reeds bekend zijn:
1.Draag uw mond- en neusbedekking
2.Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht.
3.Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik handsanitizer.

Maatregel 1.
Het Uitgaansverbod wordt ingesteld van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

Maatregel 2.
Geen samenscholing van groepen groter dan twintig personen.
Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten, zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:
Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte.
De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4.
Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden.
Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers.
Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5.
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6
Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.
Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7.
Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden, mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld: Markten, recreatieoorden, casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba- en sport- of fitnesscentra. Verder: contactberoepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.

Maatregel 8.
De grens via de lucht blijft partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector.

Maatregel 9.
Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen.

Maatregel 10.
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
‘’Als minister roep ik u op om zorgvuldig om te gaan met uw gezondheid. We maken ons zorgen om u en om Suriname. Als we ons de komende dagen allemaal strikt aan de maatregelen houden, zijn strengere maatregelen voor het einde van het jaar niet nodig. Laten we er samen voor zorgen dat we gezond 2021 in kunnen gaan, het liefst COVID-vrij. U en ik hebben dat in de hand’’, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens zijn televisierede in verband met de recente COVID-19-maatregelen.