De Boodschap
Justitie & Politie

Voorkomen is beter dan meer besmettingen hebben; ‘Strengere handhavingsCOVID-19-maatregelen’

Vanwege de zware overtreding van de COVID-19 maatregelen en de lichte stijging van COVID-19 positieve gevallen in de afgelopen tijd, is er een spoed ontmoeting geweest met enkele ministers op het hoofdkantoor van het ministerie van Defensie. Naast minister Krishnakumari Mathoera, waren ministers Amar Ramadhin, Kenneth Amoksi, Albert Jubithana en Gracia Emanuël aanwezig. Ook zat de crisismanager van het Outreach Management Team, Martelise Eersel, en directeur van de Communicatie Dienst Suriname (CDS), Alven Roosveld, erbij.  Gedachtenwisseling over verschillende handhavingsmaatregelen om de COVID-19 situatie stabiel te houden heeft zich voorgedaan.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft in een gesprek met de CDS aangegeven dat handhaving een collectieve inspanning is. ‘Wij willen niemand duperen. Het is onze veiligheid, de algemene veiligheid. We begrijpen dat in verband met de komende feestdagen, eenieder in een bepaalde sfeer komt. We moeten niet uit het oog verliezen dat juist deze sfeer ons in gevaar kan brengen. Ik roep de mensen op de COVID-19-maatregelen sterk ter harte te nemen en zich eraan houden, en wij van de handhaving zullen er strakker tegen aan gaan.’

Handhaving van controles bij onder meer restaurants, bars en dergelijke zal strenger worden uitgevoerd. Met de buurlanden Guyana en Frans-Guyana zullen er wederom gesprekken worden uitgevoerd om de nog gesloten grenzen strenger te controleren. Alhoewel de grenzen gesloten zijn, zijn er in het oosten frequent oversteekactiviteiten te merken. Inzake de open zuidgrens, zullen op de verschillende grensposten strengere controles worden gedaan.

Gezien er vorige week een cluster van besmettingen is geconstateerd onder Brazilianen, zal er op bepaalde focusgebieden de controle worden gelegd zoals Tourtonne en villa Brazil in het binnenland. Eveneens zullen de binnengekomen reizigers worden gecontroleerd op alle quarantaine vereisten, gaf de bewindsman aan.

De regering heeft besloten om de COVID-19 maatregelen aan te scherpen om te zorgen dat de veiligheid in Suriname stabiel blijft.