De Boodschap
Kabinet van de President

Nationaal Albino’s Platform streeft naar welzijn en acceptatie doelgroep

Het Nationaal Albino’s Platform Suriname (NAPS) zet zich in voor het welzijn en de acceptatie van mensen met albinisme. De in december 2021 opgerichte organisatie zal in verband met de Internationale Dag van het Albinisme, op 13 juni aanstaande, het project “Gewoon mens als u” uitvoeren. Aan de hand van een registratie zal het platform in stad als district schoolgaanden met albinisme en volwassen leden van deze groep in de bloemetjes zetten als teken van acceptatie en waardering. Het ligt in de bedoeling dit tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Het platform heeft op dinsdag 7 juni ook een bezoek gebracht aan vicepresident Ronnie Brunswijk.

Oprichter Georgine Baina-Towo en medeoprichter Ronald Baina leggen in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) de nadruk op de doelstellingen van de organisatie; het gaat voornamelijk om waardering en acceptatie van albino’s. “Het platform is een organisatie met als doelstelling het behartigen van de belangen van de albino’s in de ruimste zin des woords”, aldus Ronald Baina. Baina-Towo verduidelijkt dat er in de samenleving albino’s zijn die vol potentie zitten. Echter kan die potentie niet ten volle naar buiten komen omdat er een drempel is doordat mensen een bepaald stigma hebben over deze groep. “Het platform is er zodat zij bij elkaar kunnen komen en elkaars levenservaringen delen of een push krijgen van zij die wel zijn doorgebroken in de samenleving.” Baina-Towo benadrukt dat de organisatie ook openstaat voor anderen die aan andere vormen van pigmentafwijking lijden en als zodanig als albino beschouwd worden. “Zij worden niet buiten beschouwing gelaten”, aldus de oprichter van NAPS.

Vooroordelen en misvattingen over albinisme leiden volgens Baina en Baina-Towo vaak tot discriminatie, hetgeen ook in Suriname het geval is. Baina merkt op dat albino’s op basis van hun huidskleur worden onderschat of wordt betwijfeld of zij wel in staat zijn een baan te verrichten of een relatie aan te gaan met een niet-albino. Mensen met albinisme worden uit onwetendheid ook door familie verstoten of men probeert hen zelfs schuil te houden. Baina onderstreept dat mensen met albinisme gewoon zoals elk ander een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Hij neemt zij die een misvatting hebben over deze groep niets kwalijk. De oorzaak is volgens hem het gebrek aan kennis hoe het leven van een albino in elkaar zit. In verband met de Internationale Dag van het Albinisme is gekozen voor het thema “Gewoon mens als u”, hetgeen ook het motto van NAPS als organisatie is. Het thema is een oproep om mensen met albinisme te accepteren zoals ze zijn en hen de nodige liefde te tonen. “Albino’s zijn gewoon mensen zoals u”, zeggen de oprichters. “Het is just another beauty of God”, voegt Baina-Towo eraan toe. “An Other Beauty of God” is dan ook de naam van NAPS’ Facebookpagina. Via deze pagina kunnen albino’s in Suriname in contact treden met de organisatie.

Het platform heeft zowel korte als lange termijn doelstellingen. De activiteit op 13 juni aanstaande is een van de korte termijn activiteiten. Op de lange termijn wil NAPS een eigen ontmoetingsplek als centrum waar de groep issues kan bespreken alsook leden de nodige begeleiding bieden en adviezen geven. Dit alles opdat albino’s een waardige plek kunnen verwerven in de samenleving. Aangegeven wordt dat voor deze groep de drempel in de maatschappij verlaagd moet worden en zij geholpen moeten worden aan hun zelfvertrouwen te werken. Martine Baina en Georgy Kwadjanie zijn als albino’s ingenomen met het initiatief van de oprichters. Zij roepen mensen met albinisme op om niet langer op zichzelf neer te kijken en niet bij de pakken neer te zitten. “Sta op, doe waar je goed in bent en streef naar het beste”, is de oproep van Kwadjanie.