De Boodschap
Kabinet van de President

Nationaal Dialoog moet leiden tot snellere oplossingen voor ontwikkeling Suriname

 Gesprekken voeren op nationaal niveau waarbij eenieder mag meedenken en oplossingen kan aandragen voor de ontwikkeling van Suriname. Dit is de strategie die de regering wil toepassen om Suriname weer leefbaar te maken. President Chandikapersad Santokhi geeft op vrijdag 24 februari in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aan dat de regering samen met alle lagen van de bevolking – met name verenigingen, bedrijven, vakbonden, politieke partijen, maatschappelijke organisaties en burgers – in dialoog meent te gaan om de kern van de ontstane situatie te achterhalen. “Alleen zo komen wij sneller tot oplossingen die meteen ingevoerd kunnen worden om de noden te verlichten”, aldus de regeringsleider.

 Het staatshoofd is enorm aangeslagen door datgene wat zich op vrijdag 17 februari heeft voorgedaan. De president biedt zijn oprechte excuses voor het leed dat deze gebeurtenissen hebben teweeggebracht. “Suriname verdient dit niet, niemand heeft hier voordeel aan”, aldus president Santokhi. Hij geeft aan ervan bewust te zijn dat ouders, kinderen en hele families lijden onder de huidige economische situatie, maar dat de orde en rust eerst teruggebracht moest worden zodat de veiligheid van iedere burger kon worden gegarandeerd. Het staatshoofd voegt eraan toe dat het sociaal programma versneld uitgevoerd zal worden en dat de eerste groepen binnenkort kunnen beschikken over de MoniKarta.

De nationaal dialoog is noodzakelijk om precies te weten wat elke burger in Suriname anders zou willen. Het regeringsbeleid wordt hierop afgestemd. In dit kader roept de president elke burger op om hun inbreng te geven via de vertegenwoordigers. Het beleid kan vervolgens hierop worden aangepast en zal er gezamenlijk gekeken worden naar oplossingen voor de ontwikkeling van Suriname. De vader des lands benadrukt dat elke burger van Suriname telt en dat etniciteit geen rol speelt. “Laten wij allereerst open staan voor elkaar en elkaar respecteren. Ik respecteer u en leef met u mee, ook al lijkt dat niet altijd zo. Wij doen er alles aan om dichter bij u als burger te komen. Gado sen un kon fu tan wan pisi ten, laten wij dus iets goeds achterlaten in de korte periode dat we hier op deze bodem mogen doorbrengen voor onze kinderen”, aldus president Santokhi.