De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Ondernemers krijgen tools bij training “labelen en verpakken”

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in samenwerking met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) de onlinetraining “EU labeling and packaging requirements for CARIFORUM exporters” verzorgd. Het doel van de training is om exporteurs en potentiële exporteurs bewust te maken van de EU labeling and packaging requirements. Aan deze training hebben negentien (19) ondernemers deelgenomen.

Tijdens de training zijn aspecten zoals het belang van labelen en verpakken, wetgeving voor food en non-food producten, standaarden, productinformatie voor consumenten, conformiteitsbeoordeling en business intelligence tools behandeld. De training was verdeeld over drie (3) dagen en is gehouden in de maand februari. De deelnemers moesten aan het eind van elke dag vragen over de verschillende onderwerpen van de training beantwoorden.

De host van de onlinetraining, Seraphine Lila van het Surinaams Standaarden Bureau, heeft een presentatie gehouden over de vereisten van voedingsproducten en over het informatiesysteem voor voedseletikettering (FLIS). Het systeem biedt een gebruiksvriendelijke technische oplossing die gebruikers in staat stelt het levensmiddel te selecteren en automatisch de verplichte EU-etiketteringsaanduidingen in 23 EU-talen op te halen. Verder heeft ze aangegeven dat Surinaamse producenten hun etiketten dienen te laten beoordelen en goedkeuren, waarna een SSB-etiket nummer wordt verstrekt.

De beleidsmedewerker van de afdeling Interne Markt van EZ, Angela Dias, heeft de groep kunnen informeren over Food Contact Materials. Hiermee wordt bedoeld contaminatie van voedsel die veroorzaakt wordt door stukjes metaal, glas of plastic en die in de voeding terecht kunnen komen. Deze vervuiling kan tijdens het productieproces gebeuren. Vervolgens heeft zij aangegeven dat een bedrijf dat een product op de markt brengt, verantwoordelijk is voor de veiligheid en conformiteit van dat product.

Op 10 maart 2023 zal de certificaatuitreiking plaatsvinden, gekoppeld aan een “Meet & Mingle” en een product showcase. Hierbij krijgen de deelnemers van de training de gelegenheid om met elkaar te netwerken en hun producten tentoon te stellen. Als follow- up zal er een coaching traject ingebouwd worden voor deelnemers die wensen te exporteren en behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van de trainingsonderdelen.