De Boodschap
Defensie

Nationaal Leger distantieert zich van ruis via sociale media

Naar aanleiding van enkele recente nepberichten die via de sociale media circuleren, waarbij wordt aangegeven dat de Bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, zogenaamd leden van het Korps Speciale Troepen (KST) heeft laten ontwapenen, maakt de leiding van het Nationaal Leger Suriname het volgende bekend: In tegenstelling tot hetgeen wordt beweerd middels nepberichten is er geen enkele groep of eenheid van het Leger ontwapend vanwege vermoedelijk afwijkend gedrag of om wat voor andere reden dan ook.

Integendeel is de integriteit van het Nationaal Leger intact, omdat elk lid zijn of haar verantwoordelijkheden kent. Ook met betrekking tot een officier die vastzat vanwege zijn rol als voormalig beveiligingspersoon van de vorige president Desire Delano Bouterse, kan gesteld worden dat de bedenkers van dit verhaal duidelijk uit zijn op misleiding van de samenleving. De betreffende officier was gearresteerd op gronden die aanzienlijk verschillen van wat wordt beweerd. Het Nationaal Leger is een professionele organisatie, waarop diverse wetten van toepassing zijn die de leden dienen te respecteren.

Voorts is het Nationaal Leger Suriname als onderdeel van de Defensieorganisatie erop gebrand te werken conform het internationaal recht, humanitair recht en andere internationale verdragen. Dankzij het internet en de nieuwe technologieën kan heden ten dage vrijwel iedereen nepnieuws maken en elke vorm van valse informatie verspreiden, vaak met misleiding als beoogd doel. Laten wij als samenleving hiervoor waken en de bronnen van zulke berichten eerst verifiëren en op echtheid toetsen, alvorens over te gaan tot verdere verspreiding.