De Boodschap
Volksgezondheid

Overhandiging medisch apparatuur aan MZ, RGD, MMC en ‘s Lands Hospitaal

Het ministerie van Volksgezondheid heeft op vrijdag 22 december 2023 een partij medisch apparatuur, waaronder bloeddrukmeters, saturatiemeters, thermoguns, otoscoop/opthalmoscoop en penlights, afgestaan aan de Medische Zending, de Regionale Gezondheidsdienst, het Medisch Mungra Centrum en het ‘s Lands Hospitaal. Tevens vond er ook een overdracht plaats van een deel van de gedoneerde medicamenten uit India. Deze partij medicamenten werd overhandigd aan het Mungra Medisch Centrum. De overhandiging vond plaats op het kantoor van het ministerie van Volksgezondheid.

Eerder kwamen de Medische Zending en De stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) al in aanmerking voor de gedoneerde medicijnen. Het is de bedoeling dat deze medicamenten op indicatie en advies van de arts kosteloos beschikbaar gesteld wordt voor kwetsbare personen. Medicijnen moeten ook alleen op advies van de arts worden ingenomen.

Volgens minister Ramadhin zullen deze medische hulpmiddelen gezondheidswerkers beter in staat stellen het werk te verrichten. In de afgelopen periode zijn tijdens diverse werkbezoeken in het veld gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan adequate diagnostische hulpmiddelen. Aan deze instellingen is het verzoek gedaan om deze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.