De Boodschap
Justitie & Politie

Verzoek opschorting executie vonnissen 8 december strafzaak

Op 22 december 2023 heeft de advocaat van de veroordeelden in de 8 december strafzaak een verzoek ingediend bij het Openbaar Ministerie om conform artikel 486 van het Wetboek van Strafvordering, de uitvoering van de vonnissen vooralsnog op te schorten vanwege onder meer het voornemen om conform artikel 109 van de Grondwet jo 487 van het Wetboek van Strafvordering een gratieverzoek in te dienen bij de president van de Republiek Suriname.