De Boodschap
Kabinet van de President

Nieuwe regeling Entry Fee per 15 januari van kracht

Ingaande 15 januari is er een nieuwe regeling van kracht voor de Entry Fee, die personen toegang biedt tot Surinaams grondgebied. Reizigers zullen nu hun Entry Fee-voucher moeten aantonen bij de incheckbalie in het land van waaruit men naar Suriname vertrekt. Per 15 januari dienen reizigers, die verplicht zijn de Entry Fee te betalen, deze voorafgaand aan hun reis naar Suriname te voldoen via de onlineapplicatie van VFS Global Suriname. Vanaf de introductie van de Entry Fee-regeling kon men gewoon naar Suriname afreizen en het betaalbewijs bij de immigratiebalie aantonen.

Luziano Truideman is directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Hij legt het waarom van deze wijziging als volgt uit: “Dat komt vanwege het feit dat we hebben opgemerkt dat reizigers veelal hun Entry Fee-voucher – wanneer ze aankwamen in Suriname en ze stonden bij de incheckbalie – niet bij zich hadden. En je kan de reizigers niet terugsturen.” Directeur Truideman zegt dat zij dan de gelegenheid kregen naar Paramaribo af te reizen en hun voucher aan te schaffen via het systeem of bij het ministerie van BIBIS. Dit proces bracht echter ongemak met zich mee. Het ministerie heeft daarom gemeend de reizigers nu hun Entry Fee-voucher te laten aantonen voorafgaand aan hun reis naar Suriname. “Het is geen verplichting, maar meer het helpen van de passagiers”, benadrukt directeur Truideman.

Hij legt uit dat de Entry Fee een betaalbewijs is om Suriname visumvrij te bezoeken. Hiervoor wordt er USD 25 dan wel euro 25 in rekening gebracht voor respectievelijk de US- en eurolanden. Deze regeling werd in juli 2022 ingevoerd als maatregel om het personenverkeer naar Suriname te stimuleren. “Dat heeft ie ook gedaan”, zegt directeur Truideman. Hij legt cijfermatig uit dat na opheffen van de corona- c.q. inreisbeperkingen er gestadig meer mensen naar Suriname komen. “In 2022 kregen we de invoering van Entry Fee. Toen gingen we naar 108.000 mensen die gebruikmaakten van het systeem en zo’n Entry Fee-voucher hebben aangeschaft.” De BIBIS-directeur zegt dat per eind september dit jaar het aantal al op 108.000 was. Hij verwacht dat aan het eind van het jaar 150.000 tot 160.000 mensen gebruik van deze regeling zullen hebben gemaakt.

Directeur Truideman zegt dat het ministerie eraan werkt de kinderziektes zoveel mogelijk te verhelpen met minimale hindernissen voor passagiers die naar Suriname komen. Er wordt daarom aan reizigers geadviseerd dat zij hun reis naar Suriname goed plannen en de Entry Fee-voucher tijdig aanschaffen. De Entry Fee-voucher kan via de website van VFS Global Suriname worden aangeschaft. Via dit systeem kunnen ook de toeristenvisa, zakenvisum en de toeristenkaart worden betrokken. De BIBIS-functionaris geeft aan dat er voor de Entry Fee minimale gegevens nodig zijn: paspoort, naam, geboortedatum en datum van afreizen naar Suriname. Er zijn verschillende mogelijkheden van betaling en het ministerie bekijkt meer opties op dit stuk. De voucher kan drie dagen van tevoren worden aangeschaft. “Maar het kan nog tot het moment van vertrekt uit het land, want het is digitaal. Je moet hem wel hebben wanneer je bij de incheckbalie bent”, aldus directeur Truideman.