De Boodschap
Justitie & Politie

Ten uitvoerlegging vonnis 8 december strafzaak

Op 20 december 2023 heeft het Hof van Justitie een definitieve uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van de 8 december strafzaak. Volgens het Surinaams Wetboek van Strafvordering staat er tegen dit vonnis geen enkel rechtsmiddel meer open.  Het is een vonnis op tegenspraak, waarin alle relevante partijen de gelegenheid hebben gehad hun standpunten te presenteren.

De verdachten waren ten tijde van de uitspraak niet in de rechtszaal. Inmiddels zijn alle vonnissen betekend, waardoor alle veroordeelden en hun advocaat nu in het bezit zijn van het vonnis.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal nu overgaan tot de uitvoering van het vonnis en zal daartoe in overleg treden met de veroordeelden en/of hun advocaat om de dag en datum van de ten uitvoerlegging van de opgelegde straf vast te stellen.