De Boodschap
Defensie

Nationaal Leger zet “25 pounders” na 26 jaren weer in voor saluutschoten

Na bijkans 26 jaren zal het Nationaal Leger een authentieke tak van haar rijdende krijgswerktuigen weer aan het rollen brengen. Dit in verband met de herdenking van 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. Op vrijdag 25 november 2022 zullen de “25 pounders”, zoals deze bekend staan, voor het eerst weer sinds 1996 worden ingezet.

Deze artillerie stukken dateren uit de periode van de Tweede Wereldoorlog en zijn later door Suriname overgenomen van de Nederlandse Troepen Macht in Suriname (TRIS). Dit gebeurde bij de onafhankelijkheid van ons land in het jaar 1975. Heden ten dage worden de authentieke kanonnen meestal ingezet voor speciale plechtigheden, voor het afvuren van saluutschoten als groet of eerbetoon. Hierbij wordt dan blanco munitie afgevuurd. Volgens legerbevelhebber, kolonel Werner Kioe A Sen, is dit één van de vele tradities die het Nationaal Leger wederom leven in zal blazen. Op 25 november 2022 worden er drie van de “25 pounders” nabij de bekende Marine Trap opgesteld en zullen de oude en vertrouwde klanken vanaf zes uur in de ochtend 21 keren weergalmen door Paramaribo en omstreken.