De Boodschap
Kabinet van de President

Newmont Suriname streeft naar nationale waterstrategie

Water is als natuurlijke hulpbron belangrijk voor de productiesector en zo ook voor de mijnbouw. Multinational Newmont streeft tegen deze achtergrond naar het creëren en implementeren van een nationale waterstrategie. De onderneming wil in eerste instantie het nationale bewustzijn over en de coalitie rondom de stroomgebieden van de Marowijne en Commewijne vergroten. In dit kader is zij op maandag 5 december 2022 met verschillende belanghebbenden bijeengekomen in de Banquet Hall van hotel Torarica. De aanwezigen werden onder meer toegesproken door minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

De bewindsman heeft tijdens zijn toespraak de nadruk gelegd op het belang van water. Hij geeft aan dat Suriname een overvloed aan water heeft, maar dat er weinig aandacht hieraan wordt besteed. Minister Tjong-Ahin merkt tegelijkertijd op dat vervuiling van deze natuurlijke hulpbron moet worden tegengegaan. Hij acht het belangrijk dat er op dit gebied niet alleen regelgeving komt, maar ook preventief beleid. “Onze wateren moeten beschermd blijven en transparantie is een absolute voorwaarde”, voegt minister Tjiong-Ahin eraan toe. Volgens hem is de overheid nog niet in staat grote calamiteiten aan te pakken, waardoor het belangrijk is dat de multinationals inkomen. Deze grootschalige ondernemingen, zoals Newmont, hebben in deze een grote verantwoordelijkheid. “Water is belangrijk en we moeten onze watervoorraden als goud koesteren”, aldus de bewindsman. Hij bleef ook stilstaan bij de grote investeringen in olie en gas, waarbij men zich strikt zal moeten houden aan internationale milieustandaarden. De ROM-minister toonde zich ingenomen met het initiatief van Newmont, waarmee volgens hem verantwoordingsplicht wordt gedemonstreerd.

 

Shirley Sowma-Sumter, Senior Director External Relations Newmont, acht het van belang om samen met de stakeholders te werken aan verbetering op het gebied van watermanagement. Het gaat vooralsnog om 27 belanghebbenden die geïdentificeerd zijn om mee te helpen aan een nationale waterstrategie en de implementatie daarvan. Newmont heeft als belangrijke focus de stroomgebieden van de Marowijne en de Commewijne. Samen met de stakeholders – onder meer parastatale bedrijven, vertegenwoordigers van kleinschalige mijnbouwbedrijven, de overheid, ngo’s, lokale gemeenschappen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname – wil Newmont bewustzijn creëren op het gebied van water. De multinational heeft reeds data verzameld en een strategie ontwikkeld voor waterbeheer. Deze zullen gedeeld worden met de belanghebbenden, die dan hun input kunnen geven. “Daarnaast willen wij ook kijken waar we als coalitie samen kunnen werken met de stakeholders”, laat directeur Sowma-Sumter optekenen.