De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Niertransplantatieproject belooft succes met MoU tussen AZP, SVZ en Amsterdam UMC

Op vrijdag 17 december jongstleden, vond de ondertekening plaats van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC), het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ). De ondertekening vond plaats onder coördinatie van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Het document omvat de samenwerking tussen de genoemde partners op het gebied van Niertransplantaties.

Minister Ramdin sprak van een historisch moment. ‘Er is draagvlak in Suriname voor deze bijzondere samenwerking. De patiënt moet de focus zijn van alle inspanningen. Het belang van de zorg van de patiënt is het belangrijkste’ zei de minister.

De directeur van het AZP, Claudia Redan en de directeur van het SVZ, Manodj Hindori ondertekenden eerst een overeenkomst tussen deze twee ziekenhuizen. Hierna volgde de ondertekening met de Nederlandse counterpart. De Amsterdam UMC, die virtueel deelnam aan de meeting, werd vertegenwoordigd door dr. Marc Koster, directeur Strategie & Innovatie, tevens Bestuurslid, prof. dr. Frederike Bemelmans, internist-nefroloog en dr. Mizra Idu, Chirurg. De MoU die reeds door hen was ondertekend, werd op deze gelegenheid door de Surinaamse partijen getekend.

Alle partijen gaven aan verheugd te zijn over het bereiken van deze mijlpaal. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid gaf aan verzekerd te zijn van succes mede omdat er ook sprake is van lokale expertise. Dr. Amar Punwasi, internist-nefroloog bij het AZP, benadrukte de noodzaak om ook naar preventie te kijken. ‘Binnen enkele jaren is het aantal van 450 patiënten naar 900 verdubbeld, hetgeen een gigantisch aantal is voor zo een kleine bevolking’ zei hij. Directeur Hindori gaf aan blij te zijn dat SVZ een belangrijke rol te spelen heeft in de pre-screening en nazorg van de patiënten. Dr. Koster, die sprak namens de Raad van Bestuur van de Amsterdam UMC, feliciteerde Suriname met de bijzondere overeenkomst en benadrukte dat het echte werk nu zou beginnen.

Ook Minister Ramdin gaf aan verheugd te zijn met deze nieuwe fase in de medische zorg waarbij een betere kwaliteit voor patiëntenzorg kon worden gegarandeerd. Tegelijkertijd onderkende hij dat er nog veel werk moet worden verzet. Hij gaf aan dat president Santokhi een duurzaam systeem voorstaat en dat de regering een goede gezondheidszorg nastreeft.

Alle betrokkenen vonden ook dat, nu met dit initiatief van samenwerking, ook veel aandacht besteed moet worden aan het voorkomen van nieraandoeningen. In navolging hiervan gaf de Minister mee dat begin van het nieuwe jaar een platform zou worden opgezet met alle stakeholders, inclusief de Nierstichting en de nierpatiënten organisaties, om zo beter draagvlak te creëren voor de succesvolle invulling en benutting van de overeenkomst.

Een technisch team heeft een maand de tijd om alle voorbereidingen te treffen. Het streven is om medio februari 2022 de niertransplantaties op de geïdentificeerde patiënten uit te voeren.