De Boodschap
Kabinet van de President

Nieuwe laboratoriumapparatuur moet voedselveiligheid helpen garanderen

Als onderdeel van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) heeft er een overhandiging plaatsgevonden van laboratoriumapparatuur aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het materiaal is bestemd voor het testen van voedingsmiddelen. “Voedselveiligheid is van groot belang voor zowel lokale als internationale consumptie”, sprak minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) als ad interim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De ondertekening van het overdrachtsformulier vond plaats op 30 september 2022 bij het Viskeuringsinstituut Suriname (VKI).

Aanvankelijk zou het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname (NIVS) de apparaten beheren. Echter zijn deze in afwachting op huisvesting en deskundig gebruik verhuisd naar het VKI. Minister Kuldipsingh noemt het belangrijk dat Suriname nu gaat richting food safety. “De ministeries van EZOTI en Volksgezondheid zijn hierbij betrokken. Iedereen mag zijn producten hier komen testen. Zeker degenen die willen exporteren, maar natuurlijk ook zij die producten lokaal willen verkopen”, voegde de bewindsvrouw eraan toe. Bij deze gelegenheid werd het ministerie van Volksgezondheid vertegenwoordigd door Erick Commiesie.

De apparaten zijn er niet alleen geschikt voor het keuren van visproducten: consumptieproducten uit andere sectoren kunnen ook worden getest. Op de website VKI.sr. kan men volgens Juliette Colli-Wongsoredjo, directeur VKI tevens ad-interimdirecteur NIVS, terecht voor meer informatie over het aanleveren van materiaal bij het laboratorium.

Voor wat betreft de vissector wordt niet alleen het product geanalyseerd, maar ook de plek van verwerking. Hierbij worden visverwerkingsbedrijven maandelijks gecontroleerd op hygiëne. Er wordt onder meer gelet op de aanwezigheid van gevaarlijke organische verbindingen zoals histamine alsook het voorkomen van zware metalen zoals kwik, cadmium en lood in zowel het product als het water dat gebruikt wordt door visverwerkingsbedrijven. Verder worden ook slachthuizen en bakkerijen gecontroleerd.

Op het gebied van voedselveiligheid is er eveneens een project gaande, waarbij boeren bewust worden gemaakt van het gebruik van chemicaliën bij landbouwgewassen. “We zijn nu bezig de boeren erop te wijzen dat het gebruik van chemicaliën goed gemanaged moet worden en dat ze ook rekening houden met chemicaliën die op de verboden lijst staan bij LVV ”, aldus Colli-Wongsoredjo.