De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Nieuwe RvT Bauxiet Instituut Suriname geïnstalleerd

Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) van het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) geïnstalleerd. Deze is benoemd voor een periode van drie jaar en bestaat uit zeven raadsleden met als voorzitter Anuradha Monorath, onderdirecteur Mijnbouw van het ministerie van NH. De installatie heeft op maandag 6 maart plaatsgevonden. 

De Raad moet toezien op de uitvoering en naleving van het beleid van het BIS, conform de taakstellingen en statuten. Eveneens zal de Raad toezien op het totaal bauxiet gebeuren in Suriname en treedt hij adviserend op naar de regering en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen toe. Het voornoemde moet resulteren in het verkrijgen van een rechtvaardig aandeel voor de overheid uit de opbrengsten van bauxiet, aluinaarde, aluminium en eventuele eindproducten.

Volgens NH-minister, David Abiamofo, is de RvT van het Bauxiet Instituut Suriname op een cruciaal moment geïnstalleerd. Suriname staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen zoals de olie- en gassector. Echter, zijn er toekomstperspectieven op het vlak van de bauxietwinning. De bewindsman noemt de enorme bauxietreserves in West-Suriname en beschrijft hiermee de aanwezige potentie in de bauxietindustrie. In dit kader zal ook goedkope energie broodnodig zijn en kan gekeken worden naar een geïntegreerde industrie. Het BIS heeft ook een rol te vervullen in de rehabilitatie van uitgemijnde gebieden. Ook hier zal volgens de bewindsman de focus van de RvT op gelegd moeten worden.

Minister Abiamofo feliciteerde de leden van de Raad en wenste hen succes toe met de te verrichte werkzaamheden. De nieuwbakken voorzitter van de Raad, Anuradha Monorath, gaf aan te rekenen op de inzet en medewerking van de ter zake deskundigen. Zij ziet met de raadsleden een prettige samenwerking tegemoet.