De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

NOFA-fonds opgetopt met SRD 93 miljoen

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) laat optekenen dat het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) is aangevuld met SRD 93 miljoen. De regering heeft dit besluit goedgekeurd eind 2022.

Bij de eerste tranche stortte de regering SRD 10 miljoen. Hieruit zijn 26 leningen verstrekt. Het aantal goedgekeurde nieuwe aanvragen bedraagt momenteel SRD 20.1 miljoen. “Met de optopping van SRD 93 miljoen is de sector voorlopig voorzien om genoeg leningen te verstrekken aan de boeren,” deelt de LVV-minister mee.

Volgens de minister is er ook besloten dat nadat de leningen verstrekt zijn, de mensen begeleid moeten worden door het ministerie, zodat zij een goede start kunnen maken met hun onderneming. Een drempel is ook dat een aantal boeren geen onderpand heeft, waardoor het heel moeilijk is om in aanmerking te komen voor een lening. “Er is een beroep gedaan aan het NOFA-bestuur om wat flexibeler om te gaan met boeren die geen vermogens hebben om als onderpand aan te bieden.

De bewindsman deelt verder mede dat het NOFA-bestuur diverse voorlichtingssessies heeft gehouden in districten om de landbouwers te informeren over dit fonds. “Het ligt in de bedoeling dat nu ook de districtscommissarissen worden betrokken om dit fonds verder bekendheid te geven bij de boeren binnen hun werkgebied en district,” aldus de LVV-minister.