De Boodschap
Kabinet van de President

Nog meer koopkrachtversterking voor het volk in 2022

“Het jaar 2022 wordt een beter jaar” zegt president Santokhi. Op de vraag wat er dan gedaan kan worden aan de steeds stijgende prijzen zei het staatshoofd dat de eerste maatregelen al zijn getroffen. De belastingschijven zijn aangepast, waardoor de loontrekkers meer inkomsten hebben. Om te komen tot koopkrachtversterking zijn er onderhandelingen geweest met de vakbonden en het bedrijfsleven.
Wat de kwetsbare groepen betreft, zoals de ouderen, de personen met een beperking, en de slechte financiële huishoudens, krijgen deze vanaf 1 maart 2022 een verhoging.

“Dit besluit is al genomen en wordt ook geïmplementeerd”, aldus de president. Hiervoor is SRD 800 miljoen uitgetrokken. Het staatshoofd deelt mee dat de verhoging van de olieprijs wereldwijd, en de importinflatie wel de prijzen in de winkels heeft beïnvloed. De verhogingen op vele goederen is als gevolg van het eerdergenoemde onvermijdelijk. Echter wordt gezorgd dat op de dertig basisgoederen er nul cent wordt geheven. “De prijzen van basisgoederen blijven stabiel”, aldus de president.