De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SPWE overhandigt incentives aan jonge ondernemers onder BNTF-9 project

De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft aan 9 jonge ondernemers incentives overhandigd. De ondernemers hebben verschillende vaktrainingen met succes afgerond. Dit project is  onderdeel van het Basic Need Trust Fund (BNTF)-9 project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen. Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB) met  als doel het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen teneinde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer of als werknemer. De overhandiging van de incentives heeft plaatsgevonden op vrijdag 4 februari 2022.  

Het overhandigen van de incentives is de derde mijlpaal binnen dit project. Voorafgaand zijn er in de districten Paramaribo, Wanica en in Nickerie vaktrainingen verzorgd. De jonge ondernemers komen uit bovengenoemde districten.  Etienne Etman, directeur SPWE, heeft de nadruk gelegd op de ondernemerskwaliteiten, de zelfredzaamheid  en zelfstandigheid van de jonge ondernemers daar zij voor een nieuwe uitdaging staan.  De ondernemers kunnen met de opgedane kennis, vaardigheden en de incentives hun  onderneming verder uitbreiden. Jaswant Doekharan, project manager BNTF, blikt tevreden terug op de uitvoering en afronding van dit grassroot project. Hij heeft aangegeven dat de prestaties en het bereikte resultaat van de BNTF in het algemeen uitmuntend zijn in Suriname, waardoor Suriname als voorbeeldland is gekozen in het Caribisch gebied.

Project coördinator SPWE, Simone Haridat, heeft de ondernemers bemoedigd om door te zetten en sprak een woord van dank uit aan onder andere de CDB, de directeur van de SPWE en de BNTF manager die zich enorm hebben ingezet voor de uitvoering van het project. Haar dank gaat ook uit naar de verschillende bedrijven die een schappelijke prijs hebben gehanteerd bij de aanschaf van de incentives. Enkele van deze aanschaffingen zijn een laptop ter professionalisering en digitalisering van de administratie, een naaimachine ter vervaardiging van kleding, een staande mixer voor de vervaardiging van taarten, een desktop ter inrichting van een professioneler kantoor en technisch equipment voor gawasa installaties.

Naomi Esajas-Friperson, voorzitter in spe raad van toezicht SPWE, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt op het ministerie van AW&J, heeft de jonge ondernemers bemoedigd om door te zetten en hun plaats in te nemen op de arbeidsmarkt. Esajas-Friperson sprak namens de minister van AW&J, Rishma Kuldipsingh, haar waardering uit aan de BNTF en de CDB voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling. Zij heeft gewezen op het doorzettingsvermogen van de jonge ondernemers om succes te bereiken. Ook heeft zij aangegeven dat het ministerie jongeren blijft stimuleren tot scholing en zelfredzaamheid en bendarukt dat iedere succesvolle ondernemer keihard heeft moeten doorzetten. Zij  heeft tot slot de ondernemers aangemoedigd om hun potentie tot het ondernemen krachtig tot uiting te brengen.