De Boodschap
Binnenlandse Zaken

OKB en deken der districtscommissarissen overleggen in aanloop naar verkiezingen

Op uitnodiging van mr. Samseerali Sheikh-Alibaks, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is er overleg geweest met de deken der districtscommissarissen, Shafiek Goelaman. Het OKB houdt toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen en stelt de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend vast. “Het werk gaat gedurende de periode tussen twee nationale verkiezingen gewoon door”, laat mr. Sheikh-Alibaks optekenen. De dc’s zijn een autoriteit in de districten die in de praktijk fungeren als voorzitter van de hoofdstembureaus en als dc.

Bij het gesprek met dc Goelaman van Wanica-Zuidoost is uitgewijd over de te houden verkiezingen van 2025. OKB-voorzitter Sheikh-Alibaks laat optekenen dat de ontmoeting in het teken stond van nadere kennismaking, het uitwisselen van belangrijke informatie en het maken van werkafspraken. Enerzijds werd de rol en het functioneren van het OKB belicht en anderzijds werden de taken en functies van de dc’s in het verkiezingsgebeuren besproken. DC Goelaman is ingenomen met het gesprek met de OKB-voorzitter. Hij geeft aan dat een groot deel van het dc-korps voor het eerst verkiezingen zal organiseren en dat de behoefte groot is voor informatievergaring.

Afgesproken is dat het OKB in groter verband een meeting zal houden met het korps dc’s en de overige verkiezingsactoren, waarbij nader zal worden ingegaan op de verschillende rollen die elk hunner te vervullen heeft bij de organisatie van de verkiezingen. Ook zal het gewijzigde kiesstelsel belicht worden en de knelpunten die commissariaten hebben ervaren bij de afgelopen verkiezingen worden besproken, en samen worden gekeken naar hoe en door wie die knelpunten moeten worden opgelost.

“Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het hooghouden daarvan is van eminent belang voor ons allen. Samenwerking en goede communicatie zijn daarbij van groot belang. Uit hoofde van zijn wettelijke taken en bevoegdheden, blijft het OKB de pre-electorale activiteiten en ontwikkelingen nauwgezet volgen”, aldus OKB-voorzitter Sheikh-Alibaks.