De Boodschap
Binnenlandse Zaken

OKB houdt kennismakingsbijeenkomst met Korps Districtscommissarissen

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft onlangs een kennismakingsontmoeting gehad met het Korps der Districtscommissarissen. OKB-voorzitter, Mr. Samseerali Sheikh-Alibaks laat optekenen dat de ontmoeting in het teken stond van kennismaking, het uitwisselen van belangrijke informatie en het maken van werkafspraken. Enerzijds werd de rol en het functioneren van het OKB belicht en anderzijds werden de taken en functies van de dc’s in het verkiezingsgebeuren besproken. De meeting werd in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, waaronder de dc’s ressorteren, georganiseerd.

Het OKB is een grondwettelijk orgaan. Haar instelling is geschied bij de kiesregeling. Het OKB houdt toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen en stelt de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend vast. “Het werk gaat gedurende de periode tussen twee nationale verkiezingen gewoon door”, laat Mr. Sheikh-Alibaks aantekenen. De dc’s zijn een autoriteit in de districten die in de praktijk fungeren als voorzitter van de hoofdstembureaus en als dc. Dergelijke vergaderingen zijn van eminent belang om de actoren bekend te maken met de rol die zij vervullen. “In dat kader zijn er vervolgsessies waaronder workshops, trainingen en informatie sessies gepland zodat de dc’s hun taken bij de verkiezingen op een adequate manier kunnen vervullen”, stelt voorzitter Sheikh-Alibaks.

Tijdens de vergadering werd verder door twee commissieleden van het OKB nadere toelichting gegeven over de werkzaamheden van het OKB. Voorzitter van Commissie CBB, Stephanie Bram, sprak over de controle die wordt verricht op het gebied van onder andere het kiezersregister. De controle, het verschonen en het bijhouden daarvan is een belangrijke taak. In dat kader zal de commissie ook bezoeken afleggen aan de districten waarbij de verschillende Bureaus voor Burgerzaken bezocht zullen worden. Voorzitter Commissie Wet- en Regelgeving, Anne-Marel Linger, ging in op het voorbereidend werk omtrent evaluatie en het doen van voorstellen en aanbevelingen over de verkiezingswetgeving.

“Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het hoog houden daarvan is van eminent belang voor ons allen. Samenwerking is daarbij van groot belang. Het OKB blijft steeds alert en volgt de ontwikkelingen nauwgezet”, aldus OKB-Voorzitter Sheikh-Alibaks.