De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Integrale benadering jongerenwerk in wijken ter voorkoming van drop-outs

Minister Steven Mac Andrew is sinds zijn aantreden op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken in dialoog met het maatschappelijk middenveld over zaken aangaande het jongerenwerk. Bij deze gelegenheden gaat de bewindsman onder meer na wat de visie en aanpak van het maatschappelijk middenveld is met betrekking tot de jongerenproblematiek, maar ook wordt stilgestaan bij de perspectieven voor partnerschap en/of samenwerking. Op maandag 16 mei ontving de minister een delegatie van het bestuur van de stichting Father Mother Figure (FMF), die zich focust op het verbeteren van de leerprestaties van schoolgaande jongeren tussen 8 en 18 jaar in verschillende woonwijken, dit middels professionele begeleiding van de doelgroep.

De stichting Father Mother Figure maakte de minister middels een presentatie deelgenoot van haar activiteiten. De bewindsman moedigde de organisatie aan om voort te gaan met het goede werk, vooral op het gebied van schoolbegeleiding, omdat dit kan helpen om te voorkomen dat jongeren afhaken van school en in risicogroepen belanden. Minister Mac Andrew was zeer te spreken over de integrale benadering van FMF, welke niet alleen gefocust is op de begeleiding van jongeren, maar ook hun ouders. De bewindsman liet zich derhalve omstandig informeren over de wijken waar FMF actief is en vroeg ook naar nadere informatie over de sectoren, waarin personen die de Ondernemersschool van FMF hebben doorlopen, hun economische activiteiten ontplooien.

De AWJ-minister heeft bij deze gelegenheid wederom zijn erkentelijkheid uitgesproken voor de inspanningen van alle organisaties en individuen die zich op hun eigen manier inzetten voor het verhogen van het welzijn van jongeren. Hij ziet graag dat het maatschappelijk middenveld haar acties in de komende periode zoveel mogelijk afstemt op een gezamenlijk te ontwikkelen profiel voor de Surinaamse jeugd. Het bedoelde profiel, dat kernwaarden en normen zal behelzen, kan volgens de bewindsman als richtlijn dienen voor wat wij als samenleving wensen aan attitude en gedrag van onze jongeren. Het profiel kan in de komende periode ook helpen om de overheid en het maatschappelijk middenveld op een lijn te krijgen met betrekking tot de aanscherping en uitvoering van het jongerenbeleid. De minister zal hiertoe alle belanghebbenden betrekken, inclusief de doelgroep, om gezamenlijk de kernwaarden en normen te bepalen, welke wenselijk geacht worden.