De Boodschap
Kabinet van de President

Onderwijs krijgt bijzondere aandacht in het nieuwe jaar

‘’In het nieuwe jaar krijgt het onderwijs bijzondere aandacht, met name het beroepsgericht onderwijs’’. Zo benadrukte president Chandrikapersad Santokhi bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op donderdag 11 november 2021. De aandacht voor het beroepsgericht onderwijs moet worden gezien in het kader het ontwikkelen van local content. De ontwikkelingsvisie van de regering moet middels het uitvoeren van projecten resulteren in het verwezenlijken van de vastgestelde doelen voor het onderwijs.

Voor de president is het van eminent belang dat de samenleving zoveel mogelijk productiegericht wordt ingezet en voorzien wordt van de juiste tools. Daartoe is goed onderwijs op de diverse niveaus in de vorm van scholing, opleidingen en trainingen een vereiste. Dit geldt voor zowel het praktisch beroepsgericht- als het academisch wetenschappelijk onderwijs.

Het staatshoofd zei verder dat in de ontwikkeling van Suriname het binnenland als gelijkwaardig wordt betrokken. Voor het eerst in de geschiedenis van ons land krijgt het binnenland middelbare scholen. Op Moengotapu zal de recentelijk geopende eerste middelbare school uiteindelijk met een internaat voor 360 studenten in 2022 gecompleteerd zijn. Daarnaast wordt er in het district Para ook een middelbare school opgezet voor 216 studenten.

‘’Om de weerbaarheid van kunstenaars en craftwerkers te vergroten zal bijzondere aandacht besteed worden aan de norm van onze eigen kunst en cultuur. Voor studenten wordt, met ingang van dit academisch jaar, busvervoer bijna gratis en worden studieleningen beschikbaar gesteld,’’ gaf de president verder aan.