De Boodschap
Kabinet van de President

Invullen instituten belast met aanpak corruptie blijft uitdaging

Het blijf voor de regering een uitdaging om ervaren personen te vinden voor belangrijke instituten belast met de aanpak van corruptie. Tijdens zijn toespraak in het parlement bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen zei president Chandrikapersad Santokhi dat in het afgelopen regeerjaar de instituten, die belast zijn met het aanpakken van corruptie zijn versterkt.

Het gaat dan om zowel het Openbaar Ministerie als de Rechterlijke Macht. Ook de Rekenkamer heeft een nieuw bestuur. Voor het CLAD wordt er volgens het staatshoofd nog gewerkt aan versterking. “Het blijft een uitdaging, om voldoende opgeleide en ervaren mensen te vinden, voor dit soort posities,” aldus president Santokhi.

Hij hield het college voor dat er door de presidentiële commissie Anticorruptiewet onder leiding van mr. Carmen Rasam hard is gewerkt aan de implementatie en de operationalisering van de Anti-Corruptiewet. De uitvoeringsbesluiten van deze wet, zullen op korte termijn moeten worden geïmplementeerd. In dit kader is er ook een rol weggelegd voor De Nationale Assemblée. De werkgroep en een afvaardiging van De Nationale Assemblee dienen nader overeenstemming te bereiken omtrent de uitvoering.

Het staatshoofd gaf verder aan dat Suriname recentelijk is toegetreden tot het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. Het operationeel raamwerk van de implementatie van de Anti-Corruptiewet, zal in lijn moeten zijn, met dit verdrag.