De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Onderwijscongres minOWC: Samen Onderwijs Toekomst Bouwen

Het Onderwijscongres met als thema ‘Samen Onderwijs Toekomst Bouwen’ is een evenement waarbij zoveel mogelijk stakeholders binnen het onderwijs bijeen zullen komen om via workshops, paneldiscussies, keynote lezingen en veel meer, te discussiëren over de toekomst van ons onderwijs. Dit congres dat gehouden wordt op 6 en 7 oktober in het UNASAT-gebouw, komt tot stand via een samenwerking met CAIQES: Consolidating Access to inclusive Quality Education in Suriname en de UNICEF. Waar moeten wij naartoe met het Surinaams onderwijs? Wat is goed aan het Onderwijsstelsel? Wat zou beter kunnen? Hoe komen wij daar? Samen met nationale en internationale onderwijsprofessionals, onderwijsadviseurs, personen uit het bedrijfsleven en daarbuiten zal er middels interactieve sessies een aanzet worden gemaakt voor een toekomstige onderwijsvisie.

Tijdens het congres zullen er per dag twee workshoprondes en twee rondes voor het bespreken van de position papers zijn. De opzet van het congres voorziet in een scala aan onderwerpen met dialoog en verdieping. Participanten kunnen bij de acht workshops kiezen uit: Doel en vormgeving van ons Surinaams Onderwijs, behoeften Surinaams bedrijfsleven vertalen naar onderwijs, duurzaam onderwijs en vorming daarvan, benadering talentontwikkeling binnen het onderwijs, vereisten voor realisatie kwalitatief onderwijs, informatietechnologie inzetten voor beter onderwijs, omgaan met meertaligheid binnen het onderwijs, leven lang leren binnen en buiten het onderwijs.

De position papers beslaan de volgende onderwerpen: Beroepsonderwijs, Hoger Onderwijs, Algemeen Vormend Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Early Childhood Development (ECD), Volwasseneneducatie (Lifelong learning), Kunst en Cultuureducatie, Meertaligheid. Deelnemers zullen hun input kunnen geven over de position papers en met de coördinatoren in dialoog kunnen treden. Bij de afsluiting van het congres op 7 oktober zal onderwijsminister Henry Ori opbrengsten van het onderwijscongres resumerend presenteren.

“Je kunt nooit genoeg investeren in onderwijs”