De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Rectificatie minOWC met betrekking tot facebook post

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (minOWC) heeft kennisgenomen van een bericht dat zich de ronde doet op het socialmedia platform facebook. In dit bericht zou echter vermeld zijn dat het ministerie landelijk op zoek is naar leerkrachten en dat er gesolliciteerd kan worden op een aangegeven e-mailadres van het ministerie.

Als ministerie willen wij u aangeven dat deze berichtgeving niet op waarheid berust. Om verwarring en onnodige ruis te voorkomen vragen wij u nogmaals om de officiële kanalen van het ministerie te volgen.

De officiële kanalen waarlangs het ministerie communiceert zijn vooralsnog:

Naast deze officiële kanalen krijgt het ministerie ook haar nodige ondersteuning via het algemeen platform van de overheid, de Communicatie Dienst Suriname (CDS).