De Boodschap
Financiën & Planning

Onderzoek gaande naar aanschaf vliegtuig met staatsgelden

Het ministerie van Financiën heeft een zaak in onderzoek waarbij in 2017 een Cessna C2006 zou zijn aangeschaft met staatsgelden. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning maakte tijdens de parlementsvergadering van dinsdag 23 maart 2021 melding van dit onderzoek, dit nadat er vanuit de vergaderzaal vragen over deze aankoop waren gesteld. De bewindsman zei dat kennelijk naar aanleiding van dit onderzoek er op twee momenten bedragen zijn teruggestort.

Een van de bedragen betreft US dollar 30.000 die heden dinsdag 23 maart 2021 is teruggestort. Het ander bedrag, US dollar 150.000, is op maandag 15 maart teruggestort. Voor het zes personen vliegtuig is in totaal US dollar 443.685 betaald vanuit de rekening van het ministerie van Financiën.

“Dit vliegtuig is onderwerp van onderzoek”, aldus minister Achaibersing, die aangaf dat de Cessna C2006 gekocht is in juni 2017. Hij citeerde uit een brief, gericht aan Ginmardo Kromosoeto, directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Minister Achaibersing: “Betreft: offerte vliegtuig zoals besproken met de president Zijne Excellentie D.D.Bouterse.” De bewindsman zegt dat in deze brief wordt aangegeven wat een Cessna C2006 in een breakdown kost. “Dit is wat ik u kan vertellen over de aanschaf van het vliegtuig ten laste van de rekening van de staat”, verduidelijkte hij tegenover het college.

Minister Achaibersing liet ook weten dat de betaling over februari aan bushouders in Nickerie gaande is.
De bedragen zijn overgemaakt en worden uitbetaald. “Een aantal hebben hun gelden al ontvangen en de betaling over maart wordt voorbereid en wordt zo spoedig als mogelijk uitgevoerd”, aldus de bewindsman.