De Boodschap
Volksgezondheid

‘Bigi Vaccinatie Dey’ bij Regionaal Ziekenhuis Wanica

Namens het ministerie van Volksgezondheid organiseert het Nationaal Coördinatie Team Covid-19 vaccinatie in samenwerking met het bedrijfsleven, een nationaal team van verpleegkundigen, medici en vrijwilligers van verschillende instellingen op zaterdag 27 maart aanstaande een grote vaccinatiedag in het Regionaal Ziekenhuis Wanica.

Het ministerie wil met deze grote vaccinatie-evenementen het vaccineren toegankelijker maken voor de verschillende doelgroepen. De groepen die nu gevaccineerd worden zijn:

  • Alle 60-plussers
  • Alle 40- tot 60-jarigen met onderliggende aandoeningen zoals nierziekten, diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht, sikkelcelziekte en hoge bloeddruk.
  • Alle dialyse patiënten
  • Personen woonachtig in de bejaardentehuizen
  • Alle zorgmedewerkers

Behoor je tot een van deze groepen, registreer je dan online via laatjevaccineren.sr of bel met 178. Kom dus op zaterdag 27 maart naar de Bigi RZW Vaccinatie Dey! Tijd: 08:00 uur tot 16:00 uur In het Regionaal Ziekenhuis Wanica aan de Vredenburg Serie B #39. Er zullen pendelbussen beschikbaar zijn die vanaf 07:30 uur vertrekken vanuit de parkeerplaats Lelydorp en parkeerplaats Kuldipsing Highway.

Libi langa, laat je vaccineren!