De Boodschap
Kabinet van de PresidentRegionale Ontwikkeling & Sport

Opening multipurpose kunstgrasveld te Domburg

“Sport heeft een bijzondere rol in het leven van elke burger. Op het sportveld leer je namelijk ook eigenschappen als discipline, eensgezindheid, teamgeest en volharding. Dit zijn karaktereigenschappen, die nodig zijn bij ons als Surinamers, als we grote stappen vooruit willen maken”, aldus de President van de Republiek Suriname Chandrikapersad Santokhi tijdens de opening van het multipurpose kunstgrasveld te Domburg op zaterdag 21 augustus 2021.
De opening van het kunstgrasveld werd gedaan door het staatshoofd, de vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Gracia Emanuel van het ministerie Regionale Ontwikkeling en Sport. Verder waren aanwezig de minister van Grondbeleid en bosbeheer Dinotha Vorswijk, DNA-leden Asiskumar Gajadien en Miquella Soemar- Huur, districtscommissaris Wanica Zuid-Oost Mohamed Shafiek Goelaman en de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw.

Het beleid van regering Santokhi-Brunswijk is niet alleen gericht op het bevorderen van de sport in de kustvlakte, maar die ook te brengen naar de verre districten in ons land. Met de ingebruikname van het multipurpose kunstgrasveld in het district Wanica, ressort Domburg, is niet alleen de gelegenheid geboden aan jeugdigen om zich te kunnen vermaken, maar ook de mogelijkheid om topsporters te identificeren.
DNA-lid Miquella Soemar- Huur gaf in haar toespraak aan dat sporten een stijl moet worden van elk individu. Het moet daarom ingebed worden op elk niveau van het onderwijssysteem, de gezondheidszorg en in het jongerenbeleid. Het stimuleren van sportbeoefening eist dat landelijk voldoende faciliteiten zijn, waar gezinnen en personen van alle leeftijden, kinderen, jeugdigen gebruik van kunnen maken’

“Sport en technische assistentie zijn zaken die aan de orde zullen komen, tijdens het heel decentralisatieproces, waarbij de komende jaren het sportbeleid de gewenste vorm zal krijgen. Het is goed om te weten dat er door de overheid, landelijk reeds 27 van zulke sportvelden zijn aangelegd en opgeleverd. Deze regering heeft nieuwe beleidsinzichten m.b.t. het nationaal gericht sportbeleid, waarbij de decentralisatie van sport in ons land prioriteit zal genieten. Hierbij is het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport te weten het Directoraat sport, de opdrachtgever. De financiering geschied vanuit het Staatsolie Sportfonds en de uitvoering ligt bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)”., aldus de president tijdens de opening van het multipurpose kunstgrasveld te Domburg. Vanuit het KNVB werd symbolisch sportmateriaal overhandig aan de beheerder van het complex dhr. Dennis Wortel, maar ook certificaten werden overhandigd aan deelnemers van het “World Coach” programma.