De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi gaat breedvoerig in op samenwerking Guyana

De troepen werden als gewoonlijk eerst door president Chandrikapersad Santokhi geïnspecteerd alvorens hij zich had verplaatst naar de gerenoveerde Sabaku Lounge. Daar werd het protocol van overdracht door de directeur van Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden Adjaykoemar Moensi voorgelezen, waarna vicepresident Ronny Brunswijk de grondwettelijke taken terug aan het staatshoofd overdroeg.
Dit was het zicht op het Johan Adolf Pengel Luchthaven, vandaag vrijdag 20 augustus 2021 nadat het vliegtuig met de regeringsdelegatie vanuit Guyana landde.

Het bezoek aan Guyana was in het kader van het Strategisch Dialoog en Samenwerking Platform (SDCP) dat in november 2020 werd opgezet. Dit platform wordt geleid door de staatshoofden Chandrikapersad Santokhi van Suriname en Irfaan Ali van Guyana. De staatshoofden zullen twee keer per jaar bij mekaar komen om de samenwerking tussen de twee landen te evalueren en de bereikte resultaten te bespreken. De ministers van buitenlandse zaken van beide landen zijn belast met de monitoring van de vooruitgang in de verschillende werkgroepen en de voorbereiding van de agenda voor deze high level vergaderingen. De eerstvolgende vergadering zal in maart of april van het komend jaar plaatsvinden.

Joint ventures en joint business
De samenwerking op regionaal en internationaal gebied zal niet alleen investeerders aantrekken, maar zal de lokale productie moeten stimuleren om zodoende inkomsten te genereren. Een goede private sector zal daadwerkelijk voor ontwikkeling zorgen. Als voorbeeld gaf het staatshoofd aan tijdens de gehouden persconferentie dat Suriname en Guyana mogelijk diverse partnerships zullen aangaan om producten in diverse markten waar men geen toegang heeft, te kunnen bereiken met name de Verenigde Naties en Europese Unie. Verder zal de samenwerking op het gebied van drugssmokkel, mensenhandel en piraterij geïntensiveerd worden.

Brug over de Corantijnrivier
Tijdens de besprekingen in Guyana werd de noodzaak van een brug over de Corantijnrivier ook besproken. Een vaste oeverbinding is van strategisch belang voor het personenverkeer en de handel. Er zal opnieuw gekeken worden naar de hoogte van de brug, maar ook naar andere projecten die gepaard gaan met de aanleg van de brug over de Corantijnrivier, zoals het bouwen van een internationale airport in ons rijstdistrict. Dit plan moet binnen vier weken af zijn, zodat de nodige besluiten genomen kunnen worden. Een gezamenlijke commissie bestaande uit respectievelijk de ministers van buitenlandse zaken, financiën en openbare werken zullen bijeenkomen om een investerings- arrangement te ontwikkelen.

Trilaterale samenwerking
Ook zal er een strategisch ontwikkelingsplan voor West-Suriname en Berbice samengesteld worden, waarbij men niet alleen op de ontwikkeling van goedkope gasenergie zal letten, maar ook hoe het best de Guianaschild te ontsluiten. Hiervoor zal een trilaterale summit georganiseerd worden tussen Suriname, Guyana en Brazilië. Dit zal specifiek gaan over de samenwerking op het gebied van energie, infrastructuur, investeringen en milieu. Een team van experts zal onder leiding van vicepresident Bharat Jagdeo van Guyana naar Suriname afreizen om de Carbon Credit Programma’s voor te bereiden.

Samenwerking agrarisch gebied
Met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is er een overeenkomst bereikt over handel in agrarische producten tussen de twee landen. Hierbij is goed te stellen dat Guyana zaaizaad zal verkopen aan Suriname ten behoeve van de rijstsector. Daarnaast kwam de kwestie over de visvergunningen aan de orde, welke door minister Parmanand Sewdien (LVV) verder uitgewerkt zal worden.

Volksgezondheid
Met het ministerie van Volksgezondheid is ook compromis bereikt op het vakgebied. Deze samenwerkingsovereenkomsten zullen verder uitgewerkt worden door de ministers. Tevens is de positie van Haïti en Covid-19 vaccins besproken met de nieuwe Caricom Secretaris-Generaal, Dr. Carla Barnett, besproken.

Overige
De grenskwestie kwam ook aan de orde welke door middel van dialoog opgelost zal worden. De grenscommissie zal op vrijdag 27 augustus 2021 een vervolgmeeting hebben.
Op het gebied van sport en cultuur zullen de Inter- Guyanese Spelen en Culturele activiteiten opnieuw starten.