De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Ordening botenverkeer op de Marowijnerivier van start

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), onderneemt actie, in samenwerking met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) om ordening te brengen van het botenverkeer op de Marowijnerivier.

Deze actie is een uitvloeisel van de River Council vergadering, die na bijkans vier jaren weer werd gehouden op donderdag 28 juli 2022. De River Council is een mechanisme dat, onder andere, uitvoering geeft aan de gezamenlijke verklaring tussen Suriname en Frans-Guyana inzake het gezamenlijk beheer van de Marowijne en de Lawa rivier alsook de gemeenschappelijke ontwikkeling van het grensgebied. Issues die spelen in het grensgebied worden aangepakt door middel van werkgroepen.

Verder is deze actie ook mede ingegeven door een nieuw beleid dat zal worden uitgevoerd per 1 januari 2023 door de regering van Frans-Guyana, voor boten die vanuit Suriname op hun grondgebied aanmeren. Hiervoor is het belangrijk dat boten/ vaartuigen geregistreerd zijn en gekeurd worden. De werkgroep ‘management van de rivier’ heeft, onder andere, als een van de opdrachten de registratie en keuring tot stand brengen van de vaartuigen op de Marowijnerivier. Deze registratie en keuring zal plaatsvinden in de periode van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober van 08:00-16:00 uur te Shell Albina, Politie Post Albina en het Nationaal Leger.

Er zal voorafgaand aan de registratie een informatievergadering worden gehouden op vrijdag 14 oktober 2022 van 18:00-20:00 uur in het Sport en Recreatie Centrum Albina. Het doel is de boothouders en alle relevante overige personen voldoende te informeren en mogelijke vragen te adresseren. De informatie zal worden verstrekt door C. Hunswijk (DC), C. Finisie (MAS), O. Awese (TCT), E. Audhoe (BIBIS).

De River Council, getrokken door het ministerie van BIBIS, heeft vier prioriteitsgebieden te weten het gezamenlijk beheer van de rivier, milieu, veiligheid en het verstevigen van samenwerking op het gebied van gezondheidszorg/onderwijs/cultuur/sport/toerisme.