De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS beoogt eenduidigheid van beleid op de diverse commissariaten

Directeur Maverick Boejoekoe van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft samen met de diverse districtscommissarissen van Suriname een reguliere meeting gehouden, rond de gang van zaken op de verschillende commissariaten. Deze bijeenkomst vond plaats op 26 september 2022.

Het ministerie wil eenduidigheid van beleid en meer samenwerking onder de districtscommissarissen. Het ministerie onder leiding van minister Gracia Emanuël heeft in de afgelopen periode een nieuwe missie en visie ontwikkeld waarbij ook een aanvang is gemaakt tot het ontwikkelen van een nieuwe cultuur binnen het ministerie. Belangrijk hierbij is dat ROS een hefboom principe handhaaft die zorgdraagt dat het beleid van de regering doorsijpelt naar het volk. Klantvriendelijkheid, professionaliteit en integriteit zijn enkele van de nieuwe begrippen die zijn opgenomen in de nieuwe missie en visie van het ministerie. Directeur Boejoekoe benadrukte dat hoewel ROS bijzondere aandacht geeft aan achtergestelde gebieden in het binnenland, het ministerie belast is met de uitvoering van het beleid over het gehele land en dat elke Surinaamse burger op het ministerie moet kunnen rekenen als te zijn een dienstverlenende organisatie.

Burgermoeder van Nickerie, Senrita Gobardhan geeft aan dat ze bijkans een professionele bedelaar is geworden. Ze krijgt wel ondersteuning van het bedrijfsleven in Nickerie, maar dat is niet voldoende om het volledig beleid uit te kunnen voeren. Dc Jabini van Pamacca wil meer ondersteuning van de centrale overheid. Hij geeft ook aan dat er nog te weinig structurele hulp is van een bepaald bedrijf in het gebied. De dorpen hebben nog steeds geen adequate stroom en watervoorziening, kinderen van een bepaald dorp zijn reeds een jaar lang niet naar school geweest, terwijl het bedrijf social corporate responsibility heeft. Volgens hem moet het probleem ook niet worden afgeschoven naar structuren binnen de gemeenschap. “Als zaken jaren niet goed lopen betekent het dat het bedrijf medeverantwoordelijk is voor de slechte uitvoering. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid”. De burgervader geeft verder aan dat hij nu uitkijkt naar andere mogelijkheden om de problemen in zijn gebied op te lossen. Hiervoor zal hij de nodige ondersteuning krijgen vanuit het ministerie.

Directeur Boejoekoe benadrukte dat hoewel hij begrijpt dat het gebrek aan middelen zijn weerslag heeft op de uitvoeringscapaciteit van het dc-korps, de discipline en integriteit toch hooggehouden moeten worden en dat de kledingvoorschriften onder alle omstandigheden gehandhaafd moeten blijven. “We moeten beschikbaar blijven voor het volk. Het ministerie zal zich inzetten om samen met de dc’s te zoeken naar mogelijkheden en middelen om zaken te laten vlotten. Hiertoe heeft het ministerie ook ervaren deskundigen aangetrokken om zaken te laten vlotten,” aldus Boejoekoe.

Als blijk van eenheid van bestuur is besloten om elke maand in een ander district te vergaderen. De komende maand zal er twee dagen in Nickerie vergaderd worden. Het ministerie wil namelijk overgaan tot de implementatie van het Decentralisatiebeleid, waaraan er een aantal jaren reeds gewerkt is. Dit onder leiding van OD Jennifer Jozefzoon-Wachter. Momenteel is het ministerie bezig om samen met externe deskundigen een landelijk strategisch plan te ontwikkelen en de personeelsafdeling om te bouwen tot een Human Resource Management afdeling (HRM) zodat ook het beleid rond het personeel kan vlotten. Bij de eerstvolgende meeting zullen ook de ontwikkelingen op het gebied van Oil & Gas meegenomen worden in het beleid van alle dc’s. Hierover zullen ook meer training en informatie sessies georganiseerd worden door het ministerie voor de verschillende commissariaten over het geheel land.