De Boodschap
Openbare Werken

OW en Juspol voeren overleg over cruciale bouwkundige projecten

De ministeries Openbare Werken (OW) en Justitie en Politie (Juspol) zijn met elkaar in overleg omtrent cruciale bouwkundige projecten. Dit overleg vindt twee wekelijks plaats op directieniveau, maar op maandag 3 oktober 2022 waren beide ministers, Riad Nurmohamed en Kenneth Amoksi, aanwezig tijdens een meeting in de vergaderzaal van OW. Daarbij werd gesproken over de voortgang van de projecten, zoals de bouw van cellenhuizen, politiebureaus en renovaties van kantoorruimtes ten behoeve van diverse diensten en korpsen, vallende onder het ministerie van Justitie en Politie.

Juspol heeft een tweetal programma’s in uitvoering waarvan een reeks bouwkundige projecten. Vanwege de rol van OW is het verzoek gedaan om de bouwprojecten te leiden en begeleiden. Minister Kenneth Amoksi van Juspol wilde op de hoogte zijn van de stand van zaken. Gekeken is naar de huidige begroting ter realisering van de projecten en hoe deze in hoog tempo getrokken kunnen worden door OW. Er zijn reeds projecten in uitvoering en anderen zitten in de gunningsfase die binnenkort van start gaan, en een aantal zijn nog in de aanbestedingsfase.

Een van de projecten die reeds in uitvoering ligt is: opheffing dak lekkages van het tweeling-gebouw op het Hoofdkantoor van het ministerie en in de gunningfase zit de afbouw van de KPS-post te Moengo. De directeur van Justitie en vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname, Korps Brandweer Suriname en het Korps Penitentiaire ambtenaren waren aanwezig tijdens het overleg in de vergaderzaal van OW. De twee ministeries hebben afgesproken dat deze meeting tweewekelijks blijft aanhouden. Hierbij zal de voortgang van de projecten worden bewaakt en eventueel worden bijgesteld.