De Boodschap
Kabinet van de President

Delegatie Gemeenschappelijk Hof van Justitie brengt bezoek aan president Santokhi

Een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op dinsdag 4 oktober 2022 een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De bezoekers werden vergezeld door Iwan Rasoelbaks, president van het Surinaamse Hof van Justitie. De afvaardiging is in Suriname voor een officieel werkbezoek. Het gaat om het vernieuwen en versterken van de samenwerking met de rechterlijke macht. Het Surinaamse Hof van Justitie is versterkt met een nieuw tevens digitaal registratiesysteem, dat voor efficiëntie zal zorgen in de procedure van rechtspraak.

Verder zal er samengewerkt worden op het gebied van opleidingen en trainingen. Surinaamse rechters kunnen kennis opdoen op de eilanden. Rechters en secretarissen van het Gemeenschappelijke Hof kunnen ook in Suriname een opleiding volgen. Daarnaast zullen de Caribische rechters ook lesgeven in Suriname. Beide rechtspraakinstituten hebben twee dagen gedelibereerd over diverse aspecten van samenwerking. Deze zullen vervat worden in een samenwerkingsovereenkomst. President Santokhi is door beide instituten over de diverse gebieden van coöperatie geïnformeerd.

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie voor de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden, te weten: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De rechtspraak op de eilanden is iets anders georganiseerd dan in Nederland. Er is maar één rechterlijk college voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De rechters van het Gemeenschappelijk Hof spreken zowel recht in eerste aanleg als in hoger beroep.