De Boodschap
Openbare Werken

OW neemt nieuw pand MDS en WLA in gebruik

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft op dinsdag 29 augustus 2023 het nieuwe pand voor de afdelingen Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) aan de Duisburglaan opgeleverd en in gebruik genomen. Met deze nieuwe huisvesting kunnen deze afdelingen de klimaat en wateronderzoeksresultaten verhogen. Tijdens de ingebruikname waren president Chandrikapersad Santokhi, OW-minister Riad Nurmohamed, ambassadeurs van Nederland en India, vertegenwoordigers van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) aanwezig.

Minister Nurmohamed merkte op dat er een grote verandering is gebracht in de inrichting van de MDS en WLA met de oplevering van het gebouw. Er is volgens de bewindsman op een duurzame, veilige en moderne sfeer, structuur aangebracht. “De regering zal meer investeren in WLA en MDS. Ook het personeel krijgt speciale aandacht en de faciliteiten om te werken”, gaf de minister aan. Hij bedankte de ambassadeurs van India, Nederland, Frankrijk en Marokko hartelijk voor het willen investeren en het vertrouwen dat zij gesteld hebben in de projecten van OW en de regering.

President Santokhi is onder de indruk van het groeiproces binnen OW. Volgens het staatshoofd zullen er betere resultaten worden neergezet met moderne systemen voor klimaatsverandering. “Suriname is een carbon negatief land en als één van de groenste landen ter wereld, moeten we deze status behouden”, gaf de president te kennen. Om deze reden zal hij met man en macht werken om de afdelingen te versterken met modernere technologie, zodat er goede analyses uitgevoerd kunnen worden.

Directeur Sergio Kadosoe van het directoraat Onderzoek en Dienstverlening (O&D) van OW, gaf aan dat hij vanaf zijn aantreden als directeur bezig is met het versterken van de samenwerkingen met andere diensten en vernieuwingen voor de afdelingen. “Het ministerie heeft een mijlpaal bereikt met de opening van het gebouw. Medewerkers kunnen het werk verder uitvoeren in een prettige werkomgeving. Deze afdeling levert een markante bijdrage voor de samenleving in klimatologische verandering, het delen van ‘real time’ data en historische data aan de verschillende ministeries en instanties. Ook worden burgers voorzien van goede weersvoorspellingen”, zegt Kadosoe. De directeur laat verder weten dat er binnenkort een nieuwe en geavanceerde website wordt gelanceerd waar men terecht kan voor alle informatie over weersomstandigheden.

De WLA, Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en het KNMI hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze heeft betrekking op het opleiden en begeleiden van studenten. Het samenwerkingsdocument werd ondertekend door directeur Kadosoe, AdeKUS-bestuursvoorzitter Shanti Venetiaan als KNMI-functionaris Rubert Konijn. Prof. dr. Venetiaan gaf in haar toespraak aan dat de universiteit het als haar taak ziet om een voortrekkersrol te vervullen bij het uitvoeren van onderzoek betreffende klimaatverandering. Rubert Konijn van KNMI roemde onder meer de samenwerking tussen het KNMI en de MDS; een samenwerking die volgend jaar 25 jaar bestaat. Verder gaf hij aan dat waarnemingen in Suriname zeldzaam en uniek zijn in de wereld. Het KNMI wil samen met de MDS verder optrekken in het opzetten van een early warning system.